Damwain ddifrifol ym Maesteg : Gyrrwr heb stopio

  • Cyhoeddwyd

Cafodd dau gerddwr eu hanafu'n ddifrifol yn oriau mân bore Sadwrn ond ni stopiodd y gyrrwr.

Roedd y ddamwain yn Heol Hermon, Y Caerau ger Maesteg, am 2.20am.

Mae menyw ag anafiadau i'w phen mewn cyflwr difrifol iawn yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont tra bod dyn gafodd anafiadau i'w gefn wedi gadael yr ysbyty.

Erbyn hyn, meddai'r heddlu, maen nhw wedi dod o hyd i'r gyrrwr ond dylai tystion ffonio 02920 633438, 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.