Savile: Menyw wedi cwyno

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau bod menyw wedi cwyno bod Syr Jimmy Savile wedi ymosod arni hi'n rhywiol yn y saithdegau.

Dywedodd llefarydd: "Mae'n byw yn ardal yr heddlu a chawson ni wybod ar Hydref 6.

"Roedd hi'n 16 ar y pryd ac yn byw y tu allan i ardal yr heddlu.

"Mae'r wybodaeth wedi ei rhoi i Heddlu Llundain."

Yn y cyfamser, mae'r heddlu'n credu y gallai Savile fod wedi cam-drin 60 o bobl ers 1959.

Dywedodd Scotland Yard, sy'n cydlynu'r ymchwiliad, eu bod yn dilyn mwy na 300 trywydd ac yn delio â 14 o heddluoedd.

Roedd yr honiadau, meddai, yn ymwneud â'r cyfnod hyd at 2006.

Mae'r BBC wedi lansio dau ymchwiliad.

Roedd Savile yn cyflwyno Top of The Pops a Jim'll Fix It yn y saithdegau a'r wythdegau a bu farw yn Hydref 2011, yn 84 oed.