Pwyllgor i 'gadw golwg' ar gynllun Glastir

John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Fferm
Disgrifiad o’r llun,
Mae Glastir yn gynllun pum mlynedd

Mae pwyllgor o aelodau'r cynulliad yn bwriadu cadw "llygaid barcud" ar gynllun amgylcheddol Llywodraeth Cymru sy'n digolledu amaethwyr am warchod yr amgylchedd.

Mae'r undebau amaethyddol wedi beirniadu'r cynllun yn hallt wrth roi tystiolaeth i'r pwyllgor Amgylchedd.

Fe wnaeth Gweinidog Amaeth Cymru, Alun Davies, addo gwella'r modd mae'r llywodraeth yn cysylltu gydag amaethwyr.

Mae o hefyd am gynnig gwell cymorth a dywedodd y bydd y sefyllfa yn gwella.

Hinsawdd amgylcheddol

Mae Glastir wedi cymryd lle'r cynlluniau amaeth-amgylcheddoloedd oedd ar gael i ffermwyr, sef Tir Gofal; Tir Cynnal; Tir Mynydd; Y Cynllun Ffermio Organig / Y Cynllun Troi at Ffermio Organig a Coetir Gwell i Gymru.

Roedd y pwyllgor yn bryderus i glywed gan randdeiliaid ym mis Mai eleni fod materion difrifol o hyd o ran hyrwyddo'r cynllun ddwy flynedd ar ôl lansio'r cynllun.

Mae Glastir yn talu am ddarparu nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol. Y nod yw:

•arafu'r newid yn yr hinsawdd;

•rheoli dŵr yn well

•chynnal a gwella bioamrywiaeth.

Roedd y pwyllgor am wybod a oedd ffermwyr sy'n ymuno a Glastir yn cael ei heffeithio o ganlyniad i ddiffyg cymorth ar ffermydd gan swyddogion y cynllun, cyfathrebu clir ynghylch gwahanol elfennau o'r cynllun a lefel y manylder sydd ei angen o ran gofynion cadw cofnodion y cynllun.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor, Dafydd Elis-Thomas:

"Ar yr olwg gyntaf, ymddengys bod y datblygiadau diweddaraf hyn i wella eglurder, cyfathrebu a chymorth, wedi tawelu rhai o'r pryderon a fynegwyd gan ffermwyr a'r sefydliadau sy'n cymryd rhan.

"Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn credu ei bod yn rhy fuan i ddweud beth fydd y canlyniadau ar hyn o bryd.

"Rydym wedi penderfynu cadw llygad ar Glastir ac wedi argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu'r wybodaeth inni am y cynnydd yn y maes hwn ddechrau mis Ionawr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol