Huw Ynyr enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Huw oedd yr unig ddyn yn y gystadleuaeth eleni

Yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog, nos Sul, bu chwech yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2012.

Y canwr Huw Ynyr Evans enillodd yr Ysgoloriaeth mewn cyngerdd gwefreiddiol.

Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000, i Huw gan Bryn Terfel yn y cyngerdd a ddarlledwyd yn fyw ar S4C.

Dyma oedd penllanw ar weithgareddau Eisteddfod yr Urdd eleni.

Daeth Huw, sy'n wreiddiol o Rydymain ger Dolgellau a chyn-ddisgybl o Ysgol y Gader a Choleg Meirion Dwyfor, i'r brig wedi iddo swyno'r chwe beirniad.

Roedd rhaglen Huw yn cynnwys dehongliad o O'r Dwyrain mae'r Golau, Alessandro Acarletti; Pan ddaw'r Nos, Meirion Williams a Gitâr Abruzzese, Francesco Tosi.

Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y canwr Rhys Meirion.

Disgrifiad,
Rhodri Llywelyn yn holi Huw Ynyr a Gavin Ashcroft

Mae Huw ar fin cychwyn ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor lle mae'n astudio Cerddoriaeth.

Mae'n wyneb cyfarwydd ar lwyfannau'r Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Ŵyl Gerdd Dant.

'Tipyn o sioc'

Mae Huw hefyd wedi perfformio yn gyson gyda Chwmni Theatr Meirion a Chôr Idris ac yn ddiweddar wedi dechrau canu gyda Chôr Godre'r Aran.

"Tri chynnig i Gymro maen nhw yn ei ddweud, ond mi wnes i lwyddo i'w gwneud hi mewn dau heno gan mai dyma oedd yr ail waith i mi gystadlu!" meddai.

"Roedd yn brofiad ffantastig perfformio, ac roedd pawb yn fwy na theilwng o'r wobr, felly mi ges i dipyn o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i.

"Mi ydw i am gadw'r arian, a disgwyl i weld sut mae'r llais yn datblygu ac yna mewn blynyddoedd i ddod ar ôl iddo setlo, gobeithio y gallaf i fynd i astudio'r llais ymhellach."

Yn ôl Gavin Ashcroft, un o'r beirniaid, roedd y safon yn uchel iawn.

"Fe gawsom wledd i'r llygaid ac i'r glust.

"Roedd yn braf gweld cymaint o amrywiaeth ar y llwyfan a'r safon mor uchel - ac yn y diwedd bu'n rhaid edrych ar bwy oedd yn fwy cyson gyda'u safon.

"Beth oedd yn arbennig am Huw yw bod yna rhyw annwyldod amdano, ac mae ganddo lais melfedaidd iawn.

"Perfformiodd yn wych heno a dwi'n siŵr y bydd yn datblygu i fod yn ganwr anhygoel."

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, bod y cyngerdd yn y Stiwt yn "wefreiddiol".

"Mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd.

"Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Huw ac edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

Y pump arall oedd yn cystadlu oedd Cerian Phillips, Lois Eifion, Glesni Euros, Ceri Wyn a Rachel Lee Stephens.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol