Huw Ynyr Evans
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Balchder Huw Ynyr o ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel

15 Hydref 2012 Diweddarwyd 08:39 BST

Huw Ynyr Evans o Rhydymain ger Dolgellau yw enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2012.

Ar ôl dod i'r brig yng nghystadlaethau'r Unawd Cerdd Dant a'r Unawd yn Eisteddfod yr Urdd eleni, roedd Huw yn drech na phump o gystadleuwyr eraill yn y cyngerdd nos Sul yn Theatr Y Stiwt yn Rhosllannerchrugog.

Fe dderbyniodd siec am £4,000.

Rhodri Llywelyn gafodd sgwrs gyda Huw Ynyr ac un o'r beirniaid Gavin Ashcroft.