Brwydr bachgen i gofio lle bu farw ein Llyw Olaf

Published
image copyrightother
image captionCafodd Llywelyn ein Llyw Olaf ei ladd yn 1282

Bydd yna welliannau i'r man lle cafodd Llywelyn ein Llyw Olaf ei ladd yng Nghilmeri, diolch i fachgen saith oed o sir Ddinbych.

Roedd Aron Jones, o Lasfryn ger Cerrigydrudion, wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn mynegi ei siom am gyflwr y safle lle mae cofeb i'r tywysog cynhenid olaf ger Llanfair-ym-Muallt ym Mhowys.

Mae'r Prif Weinidog wedi anfon anrheg ato ac addo gwelliannau i'r safle.

Aeth Aron gyda'i deulu i weld y safle lle cafodd Llywelyn ei ladd gan filwyr Edward 1 yn 1282.

Arwyddion newydd

"Mi ges i fy siomi yng Nghilmeri wrth fynd i weld lle cafodd Llywelyn ei ladd," meddai yn ei lythyr.

"Doedd dim o'r hanes yno i'w weld ac roedd y lle yn ddiflas."

"Wrth i mi adael rhoddais fy maner draig goch ar fenthyg.

"Os gwelwch yn dda, a wnewch chi roi baner Cymru ar bolyn yng Nghilmeri a gyrru fy maner i yn ôl i mi."

Nawr mae o wedi derbyn draig tegan meddal fel anrheg oddi wrth Mr Jones ac addewid o welliannau i'r safle.

Dywedodd Aron: "Rwyf eisiau diolch i Mr Carwyn Jones. Rwy'n edrych ymlaen at fynd 'nôl i Gilmeri er mwyn gweld y safle a'r faner newydd."

Bydd yna arwyddion newydd yn cael eu codi i alluogi ymwelwyr i ddod o hyd i'r safle.

'Datganiad adeiladol'

Hefyd bydd swyddogion Cyngor Powys, perchnogion y safle, yn gwneud gwaith tacluso.

Cafodd y mater hefyd ei godi yn y Cynulliad gan Llŷr Huws Gruffydd, AC Plaid Cymru.

Mewn ateb i'w gwestiwn yno, dywedodd y Prif Weinidog fod swyddogion CADW yn rhoi blaenoriaeth i wella'r safle.

Dywedodd Mr Gruffydd: "Mae hyn yn dangos beth mae bachgen saith oed yn gallu ei gyflawni.

"Mae'n glod i Aron a'i deulu eu bod yn teimlo mor gryf am hanes Cymru ac mae'n dda i weld Llywodraeth Cymru yn gwrando ac yn gweithredu."

Mae'r hanesydd Dr John Davies, o Ffrowm Hanes Cymru, wedi bod yn trefnu achlysur blynyddol i gofnodi marwolaeth Llywelyn ar Ragfyr 11, 1282.

"Rwy'n falch fod y Prif Weinidog wedi gwneud datganiad adeiladol," meddai.

"Mae swyddogion CADW wedi gwneud sylwadau arwyddocaol a chyffrous ynglŷn â sut maen nhw'n bwriadu cofio Llywelyn.

Straeon perthnasol