Swalec: Cynnydd mewn biliau nwy a thrydan

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd SSE na fyddai unrhyw gynnydd arall mewn prisiau tan o leiaf ail hanner 2013.

Bydd biliau trydan a nwy tua miliwn o gwsmeriaid cwmni Swalec yng Nghymru yn codi ddydd Llun.

Cyhoeddodd Cwmni Scottish & Southern Energy (SSE), sydd yn berchen Swalec, yn yr haf y byddai prisiau'n codi ar gyfartaledd 9%.

Dywed SSE fod y cynnydd mewn prisiau wedi'i achosi'n rhannol am fod y gost o ddefnyddio'r rhwydweithiau nwy a thrydan wedi cynyddu; y cynnydd mewn pris cyfanwerthu; a'r gost o gynlluniau gorfodol sydd wedi eu cefnogi gan y Llywodraeth.

Ychwanegodd y cwmni na fyddai unrhyw gynnydd arall mewn prisiau tan o leiaf ail hanner 2013.

Dywedodd Prif Weithredwr SSE, Ian Marchant, fod y cwmni wedi ceisio cadw biliau mor isel â phosib yn ystod cyfnod economaidd anodd.

Ym mis Ionawr eleni cyhoeddodd SSE na fydden nhw'n codi prisiau ynni tan fis Hydref.

Bydd cwsmeriaid sy'n derbyn bil nwy a thrydan ar gyfartaledd yn awr yn talu £102 o bunnoedd yn fwy'r flwyddyn, neu gyfanswm o £1,274.

Yn gynharach eleni cyhoeddodd y cwmni gynnydd o 2% yn eu helw cyn treth flynyddol i £1.33 biliwn.

Ond gostyngodd elw'r adran sy'n cyflenwi trydan a nwy i gartrefi a busnesau 20% i £321.6 miliwn.

Cododd yr holl brif gyflenwyr ynni eu prisiau'r llynedd, rhai ohonyn nhw ddwywaith.

Ond penderfynon nhw ostwng eu prisiau rywfaint yn gynharach eleni gan gynnwys SSE wnaeth gostwng eu prisiau 4.5% ym mis Mawrth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol