Cartref parhaol i ardd goffa Capten Scott

Gardd goffa i'r Capten Scott
Image caption Enillodd yr ardd fedal arian yn Sioe Flodau Chelsea yn 2010

Mae gan ardd goffa anturiaethwr enwog gartref parhaol.

Ym Mharc y Rhath yng Nghaerdydd bydd gardd gafodd ei hysbrydoli gan daith y Capten Robert Falcon Scott i'r Antarctig.

Ar Fehefin 15 1910 roedd torf fawr yn bresennol wrth i'r SS Terra Nova adael Basn y Rhath yn nociau Caerdydd.

Ar ei bwrdd roedd y capten ac aelodau'r Alldaith Brydeinig i'r Antarctig.

Y nod oedd bod y cyntaf i gyrraedd Pegwn y De.

Sioe Flodau Chelsea

Bu farw'r capten a phedwar arall, gan gynnwys Edgar Evans o Rosili ym Mhenrhyn Gŵyr ar y daith yn ôl o'r Pegwn wedi i Roald Amundsen o Norwy gyrraedd Pegwn y De yn gynt.

Enillodd yr ardd wobrau yn Sioe Flodau Chelsea a Sioe'r RHS Caerdydd.

Roedd Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd wedi ei chreu wrth nodi canmlwyddiant taith Scott i'r Antartig.

Siart cwmpawd Scott yw ysbrydoliaeth yr ardd. Yn ei chanol mae cerflun tal, a wnaed ym Mae Caerdydd.

Mae plannu topiari ynghyd â lafant a gwair yn atgof o erddi Edwardaidd Caerdydd.

Roedd pobl Caerdydd wedi codi arian mawr ar gyfer taith Scott ac fe ddiolchodd iddyn nhw drwy gychwyn ei daith o Gaerdydd.

Straeon perthnasol

Hefyd ar y BBC