Ysgol: 'Lefel uchel o asbestos'

  • Cyhoeddwyd
Cwmcarn High School
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Cyngor Caerffili y bydd swyddogion iechyd cyhoeddus yn datgan barn am yr adroddiad o fewn 24 awr

Cafodd lefelau uchel o asbestos eu canfod mewn ysgol uwchradd a gafodd ei chau yn annisgwyl yn ôl swyddog undeb.

Cafodd Ysgol Uwchradd Cwmcarn yn sir Caerffili, sydd â dros 900 o ddisgyblion, ei chau brynhawn Gwener wedi i adroddiad strwythurol ganfod asbestos.

Dywedodd Rex Phillips o NASUWT Cymru, y bydd y cyngor yn ceisio siarad gyda rhieni.

Mae swyddogion iechyd yn dadansoddi canlyniad yr adroddiad, ac fe fydd y cyngor yn gwneud datganiad pellach ddydd Mawrth.

Bu swyddogion addysg, staff yr ysgol a pheirianwyr yn trafod y sefyllfa ddydd Llun.

'Selio un adeilad'

Daeth y cyhoeddiad fod yr ysgol i gau yn syth brynhawn Gwener, a dywedodd Cyngor Sir Caerffili fod hyn wedi digwydd er mwyn gwarchod iechyd a lles y disgyblion a'r staff yn dilyn adroddiad strwythurol ar yr ysgol.

Roedd Mr Phillips yn y cyfarfod ddydd Llun, a dywedodd bod y broblem wedi dod i'r amlwg pan aeth cwmni i'r ysgol i gynnal archwiliad o 'stafell y boeler.

"Fe ddaethon nhw o hyd i lefelau uchel o asbestos drwy'r adeilad," meddai Mr Phillips.

Dywedodd bod yr asbestos yn yr aer, ac o ganlyniad roedd dau draean o'r ysgol yn "anweithredol".

"Maen nhw wedi gweithredu i gau'r adeilad oherwydd hynny, ac maen nhw i bob pwrpas wedi selio un adeilad yn yr ysgol," ychwanegodd.

"Ond ein pryder mwyaf oedd iechyd a diogelwch y disgyblion a'r staff."

'Codi bwganod'

Dywedodd fod glanhawyr yr ysgol wedi holi cwestiynau, ac wedi cael eu cynghori i gofnodi eu bod wedi dod i gysylltiad ag asbestos fel anaf diwydiannol.

"Rwy'n gwybod y bydd yr awdurdod lleol yn ystyried siarad gyda'r rhieni," meddai Mr Phillips.

"Does neb am godi bwganod am hyn, ond lle bynnag mae asbestos mae yna risg bob tro."

Dywedodd Cyngor Caerffili eu bod yn gweithio gyda'r gwasanaeth iechyd cyhoeddus er mwyn dadansoddi canfyddiadau'r adroddiad strwythurol.

Dywedodd y cyngor: "Y disgwyl yw y bydd swyddogion iechyd cyhoeddus yn mynegi eu barn am y canfyddiadau o fewn y 24 awr nesaf.

"Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn gweithio gydag arweinwyr yr ysgol a'r llywodraethwyr er mwyn gwneud trefniadau eraill i'r disgyblion a'r staff, ond mae'n annhebyg y bydd hynny wedi ei ddatrys yr wythnos hon.

"Mae pob ymdrech yn cael ei wneud i gael lle i ddisgyblion blynyddoedd 11, 12 ac 13 fel blaenoriaeth."