Barnwr yn lansio apêl am bedwar plentyn ar goll

  • Cyhoeddwyd
Llun o David, Eva, Jessica a Tomas Palacin JonesFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr wrth y llys y gallai'r plant gael eu henwi a gallai lluniau ohonynt gael eu cyhoeddi

Mae apêl am wybodaeth ar ôl i bedwar o blant ddiflannu o gartref eu mam yn Llanelli.

Mae barnwr yn yr Uchel Lys yn dweud ei fod yn poeni'n fawr am Jessica, Tomas, Eva a David Palacin Jones sydd rwng wyth a 14 oed.

Y gred yw bod y plant gyda'u mam, Jennifer Jones, a'i bod hi yng nghanol dadl gyfreithiol gyda'i gŵr, Tomas Palacin Cambra, sy'n byw yn Sbaen.

Dywedodd Mr Ustus Roderic Wood fod y plant wedi mynd ar goll o dŷ Mrs Jones yn Llanelli a bod "rhaid eu canfod".

Acen Gymreig

Ychwanegodd y barnwr fod y plant wedi bod yn aros gyda'u mam ond dylen nhw fod wedi dychwelyd i gartref eu tad yn Sbaen.

"Rwy'n bryderus iawn am y plant," meddai yn ystod gwrandawiad yn adran deulu'r Uchel Lys yn Llundain ddydd Mawrth.

"Mae'n rhaid iddynt gael eu canfod. Rwy'n gofyn i unrhyw un sy'n gwybod ble maen nhw, neu sydd wedi eu gweld, i ddweud wrth y llys hwn neu'r heddlu."

Dywedodd y barnwr wrth y llys y gallai'r plant gael eu henwi a gallai lluniau ohonynt gael eu cyhoeddi.

Dywedodd cyfreithwyr sy'n cynrychioli Mr Palacin Cambra, 52 oed ac yn byw yn Majorca, fod Ms Jones, 46 oed, yn dysgu Saesneg fel ail iaith a'r gred oedd ei bod gyda'i phartner, John Williams.

Ychwanegodd y cyfreithwyr fod Ms Jones yn siarad ag acen Gymreig gref a'i disgrifir fel menyw denau tua 5' 7" o ran taldra gyda gwallt melyngoch tonnog a llygaid brown.

Disgrifir Mr Williams fel dyn yn ei bedwardegau hwyr neu bumdegau cynnar ac yn dalach na Ms Jones.