Dal i chwilio am bedwar o blant a'u mam o Lanelli

  • Cyhoeddwyd
Llun teulu o Eva, Tomos, Jessica a David Palacin JonesFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr wrth y llys y gallai'r plant gael eu henwi a gallai lluniau ohonynt gael eu cyhoeddi

Mae'r chwilio am bedwar o blant sydd wedi mynd ar goll gyda'u mam yn parhau ar ôl i farnwr ddweud y dylen nhw ddychwelyd at eu tad yn Sbaen.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Roderic Wood ei fod yn bryderus iawn am Jessica, 14 oed; Tomas, 12 oed; Eva, naw oed a David Palacin Jones, wyth oed.

Maen nhw wedi mynd ar goll o gartref eu mam, Jennifer Jones, yn Llanelli.

Yn Majorca y mae eu tad, Tomas Palacin Cambra yn byw.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw bod y plant gyda'u mam, Jennifer Jones

Dywedodd y barnwr bod y plant wedi bod gyda Ms Jones ond y dylen nhw fod wedi dychwelyd i i fyw gyda'u tad ar ôl i'r fam golli ei hachos i'w cadw yng Nghymru.

Dydd Mawrth gofynnodd barnwr yn yr Uchel Lys yn Llundain i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â'r heddlu.

"Dwi'n bryderus iawn am y plant," meddai yn ystod gwrandawiad yn adran deulu'r Uchel Lys yn Llundain ddydd Mawrth.

"Fe ddylai unrhyw un sy'n gwybod unrhyw beth am y plant, neu a allai fod wedi eu gweld, gysylltu gyda'r llys neu'r heddlu.

"Dyma'r ail waith i'r fam gymryd y plant o Sbaen.

"Y tro diwethaf oedd yn 2009."

Apêl y fam

Mae'r heddlu wedi cysylltu gyda'r porthladdoedd a'r meysydd awyr.

Dywedodd ffrind agos i Ms Jones eu bod o gyd yn "siomedig" gyda phenderfyniad y llys gan ddisgrifio'r hyn wnaeth y fam fel "apêl obeithiol" i gael cadw'r plant.

Dywedodd y ffrind, nad oedd am gael ei enwi, ei fod yn ffyddiog nad oedd y plant mewn perygl yng nghwmni eu mam ac nad oedd neb yn gwybod lle'r oedden nhw.

Dywedodd y barnwr wrth y llys y gallai'r plant gael eu henwi a gallai lluniau ohonynt gael eu cyhoeddi er mwyn cynorthwyo'r gwaith o'u canfod.

Dywedodd cyfreithwyr sy'n cynrychioli Mr Palacin Cambra, 52 oed, fod Ms Jones, 46 oed, yn dysgu Saesneg fel ail iaith a'r gred oedd ei bod gyda'i phartner, John Williams.

Ychwanegodd y cyfreithwyr fod Ms Jones yn siarad ag acen Gymreig gref a'i disgrifir fel menyw denau tua 5 troedfedd 7 modfedd o ran taldra gyda gwallt melyngoch tonnog a llygaid brown.

Disgrifir Mr Williams fel dyn yn ei bedwardegau hwyr neu bumdegau cynnar ac yn dalach na Ms Jones.

Mae cyfreithwyr yn dweud bod gan Ms Jones deulu yn Abertawe.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth barnwr uchel lys arall, Mr Ustus Hedley, benderfynu bod Ms Jones wedi "cipio" y plant o Sbaen lle'r oedden nhw yng ngofal eu tad.

Gwrandawiad

Roedd Ms Jones wedi cael gorchymyn i ddychwelyd y plant erbyn hanner nos nos Wener Hydref 12.

Doedd hi ddim wedi gwneud hynny.

Roedd hi wedi ei gorchymyn i fynychu gwrandawiad Uchel Lys yn Llundain ddydd Llun.

"Fe ddaeth y fam i'r llys ddoe a dadlau drwy ei bargyfreithiwr y dylai gorchymyn Mr Ustus Hedley... gael ei roi naill ochr," meddai Mr Ustus Roderic Wood ddydd Mawrth.

"Fe wnes i wrthod hynny."

Aeth ymlaen i ddweud ei fod yn bryderus y byddai'r fam yn dianc dros nos ac felly, "gyda chalon drom, dwi'n gorchymyn bod y plant yn cael eu symud yn syth o ofal y fam a'u trosglwyddo i ofal y gwasanaethau cymdeithasol am gyfnod byr cyn cael eu hanfon yn ôl i Sbaen".

"Pan aeth yr heddlu i gartref y fam yn fuan iawn bore heddiw [Mawrth] i gasglu'r plant, roedd y fam a'r plant wedi mynd."

Dywedodd bod y plant bellach ar goll.