Dod o hyd i fam a phedwar o blant

Cyhoeddwyd
Y plant
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gorchymyn llys y dylen nhw ddychwelyd at eu tad yn Sbaen.

Mae mam a phedwar o blant oedd wedi bod ar goll ers dyddiau wedi eu darganfod yn fyw ac yn iach yn ardal Caerffili.

Y plant yw Jessica, 14 oed, Tomas, 12 oed, Eva, naw oed a David Palacin Jones, wyth oed, ac roedd gorchymyn llys y dylen nhw ddychwelyd at eu tad yn Sbaen.

Cawson nhw a'u mam Jennifer Jones eu darganfod toc wedi 11am ddydd Mercher.

Mae'r fam a'i phartner, John Williams, wedi cael eu harestio.

Ar hyn o bryd mae'r heddlu a'r awdurdodau yn cydweithio gydag aelodau'r teulu i sicrhau diogelwch y plant.

Roedd Mr Ustus Roderic Wood wedi dweud y dylai'r plant ddychwelyd at eu tad o gartref eu mam yn ardal Llanelli.

Mae eu tad yn byw yn Majorca a'r sôn yw ei fod "wrth ei fodd o glywed y newyddion diweddara'".

'Ail dro'

"Dwi'n poeni'n fawr am y plant," meddai'r barnwr yn adran deulu'r Uchel Lys yn Llundain ddydd Mawrth.

"Fe ddylai unrhyw un sy'n gwybod unrhyw beth am y plant neu a allai fod wedi eu gweld, gysylltu gyda'r llys neu'r heddlu.

"Dyma'r ail dro i'r fam gymryd y plant o Sbaen. Y tro diwethaf oedd yn 2009."

Roedd yr heddlu wedi cysylltu gyda'r porthladdoedd a'r meysydd awyr.

Yr wythnos diwethaf penderfynodd y barnwr Uchel Lys, Mr Ustus Hedley, fod y fam wedi "cipio" y plant o Sbaen lle'r oedden nhw yng ngofal eu tad.

Roedd hi wedi cael gorchymyn i ddychwelyd y plant erbyn hanner nos nos Wener Hydref 12.

'Gwrthod'

Ni wnaeth hynny.

Roedd hi wedi ei gorchymyn i fynd i'r Uchel Lys ddydd Llun.

"Fe ddaeth y fam i'r llys ddoe a dadlau drwy ei bargyfreithiwr y dylai gorchymyn Mr Ustus Hedley ... gael ei roi i'r naill ochr," meddai Mr Ustus Roderic Wood ddydd Mawrth.

"Fe wnes i wrthod hynny."

Dywedodd ei fod yn poeni y byddai'r fam yn dianc dros nos ac felly "gyda chalon drom, dwi'n gorchymyn bod y plant yn cael eu symud yn syth o ofal y fam a'u trosglwyddo i ofal y gwasanaethau cymdeithasol am gyfnod byr cyn cael eu hanfon yn ôl i Sbaen".

"Pan aeth yr heddlu i gartref y fam yn fuan iawn bore heddiw [Mawrth] i gasglu'r plant, roedd y fam a'r plant wedi mynd."

"Fe wnaeth y fam eu symud yn ystod y nos. Dydyn ni ddim yn gwybod lle mae hi," meddai'r barnwr.

"Dwi ddim yn gwybod be ydi bwriad y fam."

Dywedodd cyfreithwyr y tad fod effaith colli'r plant arno'n ysgytwol.