Canlyniad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Heddlu Dyfed Powys

Cyhoeddwyd

Christopher Salmon o'r Blaid Geidwadol sydd wedi ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys.

Trechodd Christine Gwyther o'r Blaid Lafur.

Galwlch ffeindio allan mwy am y ddau ymgeisydd isod.

Am wybodaeth am ardal Heddlu Dyfed Powys a'r etholiad mae 'na fwy o fanylion yma.

CHRISTINE GWYTHER - Llafur

Cafodd Christine Gwyther ei geni yn Noc Penfro. Roedd yn swyddog datblygu Cyngor Sir Benfro cyn troi i fyd gwleidyddiaeth.

Ffynhonnell y llun, Labour
Disgrifiad o’r llun,
Hi oedd Gweinidog Amaeth cyntaf y Cynulliad rhwng 1999 a 2000

Ac roedd hi'n Aelod Cynulliad Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro rhwng 1999 a 2007. Hi oedd Gweinidog Amaeth cyntaf Cymru.

Mae hi o blaid addewidion Prydeinig Llafur, "ymateb cryf a chyflym i ymddygiad gwrthgymdeithasol" ac y dylai dioddefwyr gael ymateb o fewn 24 awr.

Mae hi a'i phlaid wedi addo "cadw'r heddlu ar y strydoedd gyda heddlu cymunedol yn lle trosglwyddo'r mater i gwmnïau preifat neu ei adael i swyddogion cymunedol".

Ei blaenoriaeth yw datblygu strategaeth integredig ar gyfer troseddau gwledig, gwrando ar lais yr ifanc a gweithio ar "agenda dderbyniol", cefnogi dioddefwyr a chydweithio gyda mudiadau lleol.

CHRISTOPHER SALMON - Ceidwadwyr

Ffynhonnell y llun, christopher salmon
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Christopher Salmon am bedair blynedd yn y fyddin

Daw Christopher Salmon o gefndir ffermio yn Llanandras ym Mhowys. Ymunodd â'r fyddin yn 2003, gan wasanaethu yng Ngogledd Iwerddon, Kosovo ac Irac. Bu yn aelod o'r fyddin am bedair blynedd cyn mynd i weithio ym myd busnes.

Mae wedi cwblhau cwrs meistr Rwsieg ac Astudiaethau Diogelwch yng Ngholeg y Brifysgol Llundain. Bu'n gweithio fel ymgynghorydd i gwmni, gan arbenigo mewn marchnadoedd anodd.

Petai'n cael ei ethol, meddai, ei flaenoriaeth fyddai lleihau troseddau a gwneud pobl yn fwy diogel. Mae hefyd am ymgyrchu i gael gwasanaeth 100% i hofrennydd Heddlu Dyfed Powys.

Mae am i'r heddlu fod yn fwy cadarn a chanolbwyntio ar y troseddau sy'n gwneud bywyd pobl "yn ddiflas" - gan gynnwys ymddygiad gwrth-gymdeithasol a thrais.

Dywedodd y byddai'n gwneud y defnydd gorau o wasanaethau'r gymuned fyddai'n helpu pobl i wneud eu cartrefi a'u teuluoedd yn ddiogel, er enghraifft gwasanaethau adsefydlu cyffuriau ac elusennau trais domestig a thrais rhywiol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol