Cynllun adfywio gwerth £13 miliwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Mae arweinwyr busnes a chymunedol wedi croesawu cynllun gwerth £13 miliwn i adfywio canol tref Castell-nedd.

Fe fydd siopau a maes parcio aml lawr yn rhan o'r datblygiad ger neuadd y dref oherwydd arian Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio.

Daw'r arian o Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd gyda'r nod o hybu a chefnogi cynlluniau trefol.

Bydd y datblygiad yn creu safle manwerthu 110,000 o droedfeddi sgwâr fydd wedi ei gysylltu gyda chanol y dref yn Wind Street.

Fe fydd y gwaith yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

'Mwy o fygythiad'

Dywedodd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis, fod y cyhoeddiad yn newyddion da i Gastell-nedd.

"Canol trefi yw calon ein cymunedau, gan ddarparu cyfleoedd am swyddi a hamdden a sicrhau bod gwasanaethau ar gael yn lleol.

"Ond maen nhw o dan fwy o fygythiad oherwydd canolfannau siopa y tu allan i'r dre a siopa ar-lein.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu canol trefi i addasu i'r bygythiadau.

"Ac mae cynlluniau fel hwn, y mae disgwyl iddo greu nifer fawr o swyddi newydd, mor bwysig yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni."

Ychwanegodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart: "Bydd y buddsoddiad hwn yn trawsnewid canol Castell-nedd, yn cefnogi busnesau canol y dref ac yn diogelu swyddi lleol drwy ddenu mwy o siopwyr ac ymwelwyr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol