Pysgota anghyfreithlon: Dal pedwar

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd wedi dal pedwar o ddynion yng Ngwynedd oherwydd ymgyrch yn erbyn pysgota anghyfreithlon.

Cafodd dau eu dal ar aber Afon Ogwen ar ddau arall yn Afon Llyfni ger Caernarfon.

Roedd y dynion â 30 o bysgod oedd wedi eu dal yn anghyfreithlon.

Dyw pysgota â rhwyd ddim yn cael ei ganiatáu ar yr afonydd a nod y gwahardd yw amddiffyn yr eog a'r sewin.

Dywedodd Eryl Lloyd o'r asiantaeth: "Fe allai pysgota anghyfreithlon niweidio poblogaeth yr eog a sewin sy'n teithio i fyny'r afonydd cyn magu."

Ychwanegodd fod gweithredeodd o'r fath yn gallu difrodi ecoleg yr afon a chael effaith andwyol ar bysgota sy'n werth £150 miliwn i economi Cymru.

"Rydym yn erfyn ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am weithgarwch anghyfreithlon i gysylltu â ni ar 0800 80 70 60."

Straeon perthnasol