David Jones yn gwadu gwrthwynebu deddfau Cymru

  • Cyhoeddwyd
David Jones at his first Welsh QuestionsFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
David Jones yn ei sesiwn gyntaf o Gwestiynau Cymreig yn San Steffan

Mae Ysgrifennydd Cymru, David Jones, wedi gwadu ei fod yn erbyn deddfau newydd a basiwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Roedd yn ateb cwestiynau yn ei sesiwn gyntaf o Gwestiynau Cymreig yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae tensiynau wedi cynyddu rhwng Llywodraeth Lafur Bae Caerdydd a'r glymblaid Ceidwadwyr-Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan.

Mynnodd Mr Jones fod gweinidogion wedi ymrwymo i'r "agenda o barch" rhwng y ddwy lywodraethau.

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio y byddai perthynas newydd yn datblygu nid yn unig rhwng y ddwy lywodraeth ond hefyd rhwng Tŷ'r Cyffredin a'r Cynulliad.

Herio

Cafodd ei herio gan lefarydd yr Wrthblaid, Owen Smith AS, am ei farn am ddatganoli.

Dywedodd Mr Smith: "A wnaiff (Mr Jones) egluro ei agwedd at ddatganoli - ydi e'n credu ei fod yn beth da i Gymru?"

Ymatebodd Mr Jones drwy ddweud bod "rhywbeth yn datblygu allai fod yn dda i Gymru".

Nododd Mr Smith nad oedd honno'n gefnogaeth ysgubol.

Cyhuddwyd Mr Jones gan sawl AS Llafur o geisio atal deddfau newydd y Cynulliad.

Ond dywedodd nad oedd cyfeirio mesur diwygio is-ddeddfau llywodraeth leol i'r Goruchaf Lys yn amharchus nac yn elyniaethus, ond ei fod wedi ei wneud am resymau gweinyddol.

Wrth ateb cwestiwn AS Ceidwadol Aberconwy, Guto Bebb, am welliannau i reilffordd Gogledd Cymru, dywedodd Mr Jones ei fod yntau a Llywodraeth Cymru yn cynnal trafodaethau am drydaneiddio'r brif lein.

"Dyma 105 milltir o reilffordd a fydd o fudd enfawr i ogledd Cymru," meddai Mr Jones.