Arestio mam i bedwar oedd ar goll

Cyhoeddwyd
A family photo issued of Eva, Tomas, Jessica and David Palacin JonesFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Daeth Eva, Tomas, Jessica a David Palacin Jones i'r fei ddydd Mercher

Mae mam i bedwar o blant fu ar goll mewn ffrae am eu gofal wedi cael ei harestio.

Cafwyd hyd i Jessica, 14, Tomas, 12, Eva, 9, and David Palacin Jones, 8, wedi i farnwr Uchel Lys apelio ar bobl i chwilio amdanyn nhw.

Dywedodd cyfreithwyr bod eu tad, Tomas Palacin Cambra, 52, yn teithio o'i gartref yn Majorca i fod gyda nhw.

Mae Jennifer Jones, 45 oed o Lanelli, a'i phartner John Williams wedi cael eu harestio.

Aeth y plant ar goll o gartref ei mam ddydd Gwener.

Gofyn am gymorth

Mewn gwrandawiad yn yr Uchel Lys, dywedodd y barnwr Mr Ustus Roderic Wood bod y plant wedi bod yng ngofal Ms Jones, ond eu bod i fod wedi dychwelyd i fyw gyda'u tad.

Ddydd Mawrth, gofynnodd y barnwr am gymorth y cyhoedd i ddod o hyd i'r plant gan ddweud ei fod yn bryderus iawn.

Cafwyd hyd i'r plant ddydd Mercher yn y Coed Duon yn sir Caerffili yn dilyn ymgyrch eang o chwilio.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd gorchymyn chwilio am Jennifer Jones a'i phlant ei gyhoeddi ddydd Mawrth

Mewn gwrandawiad Uchel Lys arall wedi i'r plant gael eu canfod, diolchodd y barnwr i newyddiadurwyr oedd wedi rhoi sylw i ddiflaniad y plant, ac i'r cyhoedd a roddodd gymorth i'r heddlu ddod o hyd iddyn nhw.

Dywedodd bargyfreithiwr Mr Palacin Cambra, Edward Devereux, wrth y barnwr bod y plant yn ddiogel ac yn iach a'i fod yn gobeithio y byddai eu tad yn ymuno â nhw erbyn dydd Iau.

"Mae'r tad, yn ddealladwy efallai, wedi cael ei ysgwyd gan ddigwyddiadau'r dyddiau diweddar," meddai Mr Devereux.

"Mae wrth ei fodd gyda'r hyn sydd wedi digwydd (heddiw)."

Dywedodd y byddai'r plant yn aros gyda'i gilydd mewn cartref maeth o dan ofal gweithwyr cymdeithasol tan i'w tad fedru cyrraedd, a dywedodd hefyd bod Ms Jones, a'i phartner John Williams, wedi cael eu harestio.

Dywedodd y barnwr ei fod wedi gweithredu mewn dull eithriadol trwy gyhoeddi manylion am y plant oedd yn rhan o achos yn Adran Deuluol yr Uchel Lys gan fod y plant yn fregus.

"Rwy'n falch iawn eu bod nhw wedi dod i'r fei," meddai.

Ychwanegodd y byddai Ms Jones yn ymddangos o'i flaen mewn gwrandawiad Uchel Lys yn Llundain ddydd Iau.