Hwb ariannol arall i Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Y gobaith yw y bydd yr oriel yn denu hyd at 90,000 o ymwelwyr y flwyddyn

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe yn cael hwb ariannol gwerth £250,000 i wneud yr adeilad yn fwy deniadol i ymwelwyr.

Mae cynllun £6.7 miliwn i ailddatblygu'r oriel eisoes wedi dechrau - cynllun sy'n cael arian oddi wrth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Abertawe a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Nod y prosiect yw ceisio cadw cymeriad gwreiddiol yr adeilad a gafodd ei adeiladu ym 1911 a gwella mynediad.

Bydd buddsoddiad Llywodraeth Cymru o £250,000 yn ychwanegu at y £300,000 maent eisoes wedi addo.

'Treftadaeth gyfoethog'

Unwaith bydd y gwaith wedi'i gwblhau y gobaith yw y bydd yr oriel yn denu hyd at 90,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

Dywedodd Nick Bradley, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Adfywio: "Mae'n galonogol iawn ein bod yn gallu cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru o ran nifer o gynlluniau fydd yn gwella'r ddinas a dathlu ein treftadaeth gyfoethog.

"Bydd y prosiect hwn yn creu profiad newydd a chyffrous i ymwelwyr."

Bu Richard Glynn Vivian, o deulu cyfoethog un o ddiwydianwyr Abertawe, yn casglu gwaith arlunio, cerfluniau, paentiadau a thapestrïau o bedwar ban y byd ar hyd ei oes.

Cyflwynodd y casgliad i ddinas Abertawe ym 1905.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi addo arian ar gyfer prosiect ar safle hen waith copr yr Hafod yn Abertawe fydd yn dathlu'r diwydiant copr a'i hanes lleol a byd-eang.

Bydd yr ardal, wnaeth gynhyrchu copr yno rhwng 1810 a'r 1980au, ar agor i'r cyhoedd cyn gynted ag y bydd y cynllun gwerth £540,000 wedi'i orffen.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol