Tocyn tymor rhataf Casnewydd yn ddrutach nag un Manchester City.

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Andy Sandell yn chwarae i Gasnewydd

Mae'r tocyn tymor rhataf i wylio tîm pêl-droed Casnewydd yn ddrutach nag un i weld pencampwyr Lloegr, Manchester City, yn ôl astudiaeth y BBC.

Mae'r tocyn tymor rhataf yn Rodney Parade yn £300 ond mae'r un rhataf i Stadiwm Etihad yn £275.

Ond mae tocyn tymor drutaf Casnewydd yn costio £340, ac fe fyddai'n rhaid talu £695 am un tebyg yn Man City.

Daeth y ffeithiau i'r amlwg oherwydd astudiaeth adran chwaraeon y BBC, Pris Pêl-droed 2012

11.07%

Roedd yr astudiaeth yn edrych yn fanwl ar brisiau 166 o glybiau mewn 10 adran yn Lloegr a'r Alban, gan gynnwys Uwchgynghrair Blue Square Bet a Chynghrair y Merched.

Ar gyfartaledd mae cost y tocyn rhataf i oedolyn ym mhedair prif adran pêl-droed Lloegr wedi codi o 11.7% dros y flwyddyn ddiwethaf - o £19.01 i £21.24.

Roedd pedwar clwb o Gymru yn rhan o'r astudiaeth, sef y pedwar sy'n chwarae yng nghynghreiriau Lloegr.

O'r pedwar, Abertawe oedd â'r tocyn tymor drutaf - rhwng £429 a £499 - gyda'r tocyn rhataf am un gêm yn Stadiwm Liberty yn costio £35.

£329 yw pris y tocyn tymor rhataf yn Stadiwm Dinas Caerdydd gyda'r drutaf yn £519.

Cost diwrnod

Yn Uwchgynghrair Blue Square Bet, roedd tocyn tymor i weld Wrecsam yn costio rhwng £200 a £325.

Y pris rhataf i weld un gêm ar y Cae Ras yw £14, ac mae'r drutaf yn costio £18 - mae tocynnau Casnewydd bunt yn rhatach, sef £13-£17.

Roedd yr astudiaeth hefyd yn ystyried cost diwrnod mynd i gêm, sef y cyfanswm am bris y tocyn, rhaglen, pastai a phaned.

Cyfanswm Abertawe oedd £42.80 - y pumed uchaf yn Uwchgynghrair Lloegr y tu ôl i Chelsea, Reading, Lerpwl a West Ham.