Heddlu wedi ymddwyn 'yn briodol'

  • Cyhoeddwyd

Dywed corff annibynnol fod yr heddlu wedi ymddwyn mewn modd priodol mewn achos dyn a fu farw ar ôl cael ei arestio.

Bu farw Darren Pantall, 45 oed, yn Ysbyty Tywysog Phillip, Llanelli ar Dachwedd 30 y llynedd.

Dywed adroddiad gan Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu fod Mr Pantall wedi ei arestio am 5.50pm ger gorsaf yr heddlu yn Llanelli ar amheuaeth o ymosod.

Fe'i gwelwyd yn rhoi rhywbeth yn ei geg wrth i heddwas agosáu.

Canlyniad cwest

Tra yn yr adeilad fe gafodd broblemau wrth anadlu, ac fe fethodd parafeddygon ei adfywio.

Dywed adroddiad y Comisiwn fod gan Mr Pantall hanes o lyncu cyffuriau a dylai hyn fod wedi ei gofnodi ar sustem wybodaeth yr heddlu.

Ond dywed yr adroddiad fod amgylchiadau'r arést yn awgrymu na fyddai rhybudd neu gofnod o'r fath wedi newid yr hyn ddigwyddodd.

Cofnodwyd fod Mr Pantall wedi marw yn Ysbyty Tywysog Phillip tua 7pm.

Fe wnaeth y Comisiwn gwblhau eu hymchwiliad ym mis Mawrth ond bu'n rhaid aros am ganlyniad cwest.

Fe wnaeth y cwest yng Nghaerfyrddin ar Hydref 2 gofnodi rheithfarn naratif.

Dywedodd Tom Davies, Comisiynydd y Comisiwn yng Nghymru: "Rydym wedi cynnal ymchwiliad annibynnol a thrwyadl i farwolaeth Mr Pantall ac wedi canfod bod swyddogion wedi ymddwyn yn briodol."

Yn ôl yr adroddiad roedd yr heddweision wedi ymateb yn briodol wrth alw am gymorth meddygol buan.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol