Rhybudd bod cynghorau Cymru'n dargedau lladron metel

Cyhoeddwyd
Iard sgrapFfynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Er bod yr heddlu yn dweud bod achosion yn gostwng mae cynghorau yn cael eu targedu

Mae 'na rybudd i gynghorau eu bod yn dargedau rhwydd i ladron metel wrth i ystadegau ddangos bod y gost wedi cyrraedd lefel na welwyd o'r blaen.

Yn 2011-12 cost achosion dwyn metel i gynghorau Cymru oedd o leiaf £820,000, yn ôl manylion ddaeth i law BBC Cymru.

Yn ôl yr heddlu, mae achosion o'r fath yn lleihau ond mae 'na bryder bod eiddo cyngor yn cael ei dargedu ar adeg pan mae 'na bwysau mawr ar eu cyllid.

Dywedodd y cynghorau fod ymdrechion i daclo'r broblem yn dechrau dwyn ffrwyth.

Yn ôl manylion o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae 'na awgrym bod cost dwyn metel wedi cynyddu £144,000 ers y flwyddyn 2010-11 a mwy na £530,000 ers y flwyddyn cyn hynny.

Roedd yr effaith waetha' mewn dwy sir yn ardal Heddlu Gwent yn y flwyddyn ddiwethaf, Torfaen (£247,176) a Chaerffili (£132,431).

Cafodd plwm ei ddwyn o do ysgol, tanc dŵr ei ddwyn a boeler a phibell gopr o glwb pêl-droed.

"Ar draws Cymru mae dwyn metel wedi gostwng 22% yn y flwyddyn ddiwethaf ac o fewn ardal Gwent 45%," meddai'r Sarjant Simon Clark.

Dywedodd ei fod yn synnu at y costau i gynghorau.

'Rheng flaen'

"Dwi'n credu bod cynghorau yn cael eu hystyried yn darged rhwydd," meddai.

Mae achosion dwyn metel wedi costio dros £2.5 miliwn yn y pum mlynedd diwethaf, yn ôl yr ystadegau.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Torfaen
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynghorau yn defnyddio dulliau fel SmartWater all gael ei weld o dan olau uwchfioled

Dywedodd Anthony Hunt, aelod o fwrdd rheoli Cyngor Torfaen, fod arian oedd yn cael ei wario ar y difrod yn geiniog yn llai ar gyfer gwasanaethau rheng flaen.

"Gyda chost metel sgrap yn codi, mae'n fwy o broblem," meddai.

Y llynedd costau Rhondda Cynon Taf oedd £110,000 a thros y pum mlynedd diwethaf mae 'na gostau o £400,000 wedi bod.

16 o ysgolion

Roedd effaith ar 16 o ysgolion, gan gynnwys Ysgol Gynradd Tonypandy.

Dwywaith dros yr haf roedd 'na ddifrod i'r ysgol wedi i blwm gael ei ddwyn o'r to.

Mae Sir y Fflint, Powys, Ynys Môn, Dinbych a Bro Morgannwg, wedi nodi achosion o ddifrod i ysgolion.

Yn y cyfamser, mae gweinidogion San Steffan yn ceisio ei gwneud hi'n haws i ddod o hyd i darddiad metel sgrap.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fod llywodraethau ar bob lefel yn derbyn pa mor ddifrifol oedd y drosedd.

"Mae cynghorau Cymru yn dechrau addasu oherwydd maint y broblem," meddai llefarydd.

"Mae hyn yn faich ariannol ar lywodraeth leol sydd eisoes yn wynebu pwysau oherwydd y dirwasgiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol