Mam yn wynebu 'cyfnod o garchar'

  • Cyhoeddwyd
Jennifer Jones
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi gerbron yr Uchel Lys ddydd Iau cyn cael ei rhyddhau o'r ddalfa.

Gallai mam dorrodd orchmynion Uchel Lys i anfon ei phlant yn ôl i'w chyn-ŵr yn Majorca wynebu cyfnod o garchar, meddai barnwr.

Yn yr Uchel Lys dywedodd Mr Ustus Roderic Wood y byddai'n gofyn i'r Twrnai Cyffredinol, Dominic Grieve, ystyried dwyn achos sarhau'r llys yn erbyn Jennifer Jones, 45 oed o Lanelli.

Roedd hi gerbron yr Uchel Lys ddydd Iau cyn cael ei rhyddhau o'r ddalfa.

Cafodd Ms Jones a'i phartner, John Williams, 48 oed o Lanelli, eu harestio ddydd Mercher wedi i'r fam a'r plant gael eu darganfod yn saff yn y Coed Duon.

Cafwyd hyd i Jessica, 14 oed, Tomas, 12, Eva, 9, and David Palacin Jones, wyth, wedi i'r barnwr Uchel Lys apelio ar bobl i chwilio amdanyn nhw.

Ffrae

Roedden nhw wedi diflannu oherwydd ffrae am ofal y plant â'i chyn-ŵr, Tomas Palacin Cambra, 52 oed.

Mae Mr Williams wedi ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Ynghynt yn yr wythnos roedd y barnwr wedi dweud bod y plant wedi bod yng ngofal Ms Jones ond bod angen iddyn nhw fyw gyda'u tad.

Wedi i'r plant gael eu darganfod diolchodd y barnwr i newyddiadurwyr oedd wedi rhoi sylw i ddiflaniad y plant - ac i'r cyhoedd a helpodd yr heddlu.