Disgyblion Chweched Dosbarth yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Cwmcarn

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Uwchradd Cwmcarn
Disgrifiad o’r llun,
Mae dros 900 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Cwmcarn wedi colli gwersi ers i'r ysgol gau wythnos yn ôl

Fe fydd disgyblion chweched dosbarth yn dychwelyd i'w hysgol ger Caerffili ddydd Gwener, wythnos wedi i'r ysgol gau oherwydd asbestos.

Fydd holl ddisgyblion Ysgol Uwchradd Cwmcarn ddim yn dychwelyd tan fis Tachwedd.

Cafodd yr ysgol sydd â 900 o ddisgyblion ei chau brynhawn Gwener diwethaf ar ôl i weithwyr ganfod y deunydd.

Dim ond disgyblion Blwyddyn 12 a 13 fydd yn dychwelyd ddydd Gwener wrth i'r ysgol ail-agor yn rhannol.

Mae gofyn iddyn nhw fynd i ganolfan perfformio'r ysgol erbyn 8.30am.

Bydd disgyblion Blwyddyn 11 yn dychwelyd ddydd Llun wrth i holl ddisgyblion yr ysgol fod yn ôl erbyn Tachwedd 5.

Yn y cyfamser mae'r cyngor yn dweud eu bod wedi derbyn cyngor gan arbenigwyr i ystyried chwalu'r adeilad oherwydd y gost o reoli'r broblem.

Cyfarfod arbennig

Fe fydd y cyngor yn cynnal cyfres o gyfarfodydd gyda rhieni'r wythnos nesaf i gynnig gwybodaeth bellach am y sefyllfa gan gynnwys trefniadau i'r rhai a fydd yn dychwelyd ar ôl hanner tymor.

Mae swyddogion a chorff llywodraethu'r ysgol yn ymchwilio i sawl opsiwn ar gyfer y disgyblion.

Bydd cyfarfod arbennig o'r cyngor yn cael ei gynnal ddydd Mawrth i drafod y mater.

"Mae Cyngor Bwrdeistref Caerffili yn falch o fod yn gallu dweud y bydd holl ddisgyblion Ysgol Uwchradd Cwmcarn yn ôl yn yr ysgol ar Dachwedd 5 wedi gwyliau hanner tymor," meddai llefarydd.

"Fe fydd Blwyddyn 12 a 13 yn dychwelyd i'r bloc newydd ar y safle ddydd Gwener a Blwyddyn 11 yn dychwelyd ddydd Llun."

Mae'r cyngor hefyd yn darparu gwybodaeth am faterion iechyd mewn perthynas ag asbestos.

O ganlyniad i'r achos yng Nghwmcarn mae Gweinidog Addysg Cymru wedi galw ar bob awdurdod i baratoi adroddiad erbyn yr wythnos nesaf ar lefel asbestos mewn ysgolion.

Dywedodd bod gan gynghorau gyfrifoldeb cyfreithiol i gynnal arolygon blynyddol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol