Canlyniad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Heddlu Gwent

Cyhoeddwyd

Ian Johnston, ymgeisydd annibynnol sydd wedi ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent.

Trechodd dri o ymgeiswyr eraill.

Gallwch ffeindio allan mwy am yr ymgeiswyr isod.

Am wybodaeth am ardal Heddlu Gwent a'r etholiad mae 'na fwy o fanylion yma.

IAN JOHNSTON - Annibynnol

Ffynhonnell y llun, Ian Johnston
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ian Johnston yn llywydd Cymdeithas Uwcharolygwyr yr Heddlu

Am 33 blynedd roedd Ian Johnston yn Heddlu Gwent cyn dod yn is-lywydd a llywydd Cymdeithas Uwcharolygwyr yr Heddlu.

Mae'n bennaeth cwmni sy'n cynnig cyngor i gwmnïau meddalwedd rhyngwladol sy'n darparu dadansoddiad cudd-wybodaeth i heddluoedd.

Ei flaenoriaeth, petai'n cael ei ethol, fyddai lleihau troseddau ac anrhefn wrthgymdeithasol, chwilio am atebion i broblemau lleol, rhoi mwy o sylw i anghenion dioddefwyr a sicrhau nad yw swyddogaethau creiddiol yr heddlu yn y sector preifat.

HAMISH SANDERSON - Llafur

Ffynhonnell y llun, Labour
Disgrifiad o’r llun,
Mae wedi bod ar Gomisiwn Polisi Troseddau a Chyfiawnder y Blaid Lafur

Cyfreithiwr o Frynbuga yw Hamish Sanderson gafodd ei ddewis oherwydd pleidlais aelodau'r Blaid Lafur.

Mae'n arbenigo yng nghyfraith y DU ac America ac mae ganddo 24 blynedd o brofiad yn cynrychioli ar gyrff fel y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Treuliodd chwe blynedd ar Gomisiwn Polisi Trosedd a Chyfiawnder y Blaid Lafur.

Mae'n addo sicrhau bod yr heddlu'n atebol drwy gyflwyno blaenoriaethau fel "plismona cymunedol, plismona gweladwy" a bydd yn anelu at leihau troseddau ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

Dywedodd y dylai'r heddlu fod yn rhydd rhag ymyrraeth wleidyddol.

NICK WEBB - Ceidwadwyr

Ffynhonnell y llun, Nick Webb
Disgrifiad o’r llun,
Byddai Nick Webb yn sicrhau mwy o blismyn ar y stryd

Roedd Nick Webb yn ymgeisydd y Blaid Geidwadol yn Etholiad Cynulliad 2011.

Petai'n cael ei ethol yn gomisiynydd, meddai, fe fyddai'n sicrhau mwy o blismyn ar y stryd.

Dywedodd y byddai unrhyw gynnydd arian i'r heddlu fod yn uwch na chwyddiant.

Mae am greu llwybr gyrfa gwell i Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu.

CHRISTOPHER WRIGHT -Annibynnol

Ffynhonnell y llun, Christopher Wright
Disgrifiad o’r llun,
Canolbwyntio ar bresenoldeb cryf yn y gymuned y mae Christopher Wright

Treuliodd Christopher Wright 30 mlynedd fel plismon yn Heddlu Llundain, Heddlu Sir Gaerloyw a Heddlu Gwent.

Mae wedi addo cadw plismyn ar y stryd - mewn rôl plismona cymunedol am gyfnod, canolbwyntio adnoddau er mwyn gwneud hyn, bod yn agored ac yn annibynnol, a "dychwelyd i'r cyfnod pan oedden ni'n gwneud y gwaith yn wych".

Dywedodd ei fod am leihau biwrocratiaeth a chaniatáu i'r llu ganolbwyntio yn llwyr ar blismona.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol