Milfeddyg ar goll: Heddlu'n dod o hyd i gar

Published
image copyrightNorth Wales Police
image captionMae'r heddlu yn poeni bod Catherine Gowing wedi cael 'niwed sylweddol'

Mae Heddlu'r Gogledd sy'n chwilio am filfeddyg 37 oed yn Sir y Fflint wedi cadarnhau eu bod wedi dod o hyd i'w char.

Fore Gwener dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd John Hanson: "Ar ôl apêl am wybodaeth am leoliad car Renault Clio Catherine Gowing cysylltodd aelod o'r cyhoedd â'r heddlu wedi i gar gael ei losgi'n ulw yn Pinfold Lane, Alltami ger Yr Wyddgrug.

"Mae plismyn aeth yno wedi dweud mai car Renault Clio pum drws oedd y cerbyd.

"Ar hyn o bryd mae archwiliad o'r cerbyd a'r cyffiniau'n cael ei gynnal ... rydym am gasglu tystiolaeth allai fod o gymorth i ddod o hyd i Catherine.

media captionAdroddiad Merfyn Davies

"Roedd y cerbyd ryw ddwy filltir o gartref Catherine yn New Brighton."

Cafodd y fenyw 37 oed o Iwerddon yn wreiddiol ei gweld am y tro diwethaf mewn archfarchnad yn Sir y Fflint nos Wener.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cael 36 awr yn ychwanegol i holi dyn 46 oed o Wynedd gafodd ei arestio ar amheuaeth o'i llofruddio.

Roedd Catherine yn andabod y dyn. Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r posibilrwydd ei fod o'n gariad i ddynes oedd yn rhanu'r un tŷ a Ms Gowing.

Mae'r ddynes yn dod o Iwerddon ac yn gweithio yn yr un feddygfa.

"Rwyf yn apelio ar unrhyw un oedd yn ardal yr hen chwarel ar Pinflold Lane, Allami dros y penwythnos i gysylltu â ni," meddai'r Ditectif Uwch-Arolygydd Hanson

"Rwyf hefyd yn erfyn ar unrhyw un a welodd y Renault Clio neu unrhyw beth amheus yn ardal y chwarel neu New Brighton ers dydd Gwener i gysylltu â'r heddlu ar 101."

Dywed yr heddlu y bydd arbenigwyr fforensig yn archwilio'r safle, ac fe all y broses gymryd cryn dipyn o amser.

Mae timau tanddwr a thimau a chŵn yn cynorthwyo gyda'r chwlio.

Dywed yr heddlu eu bod yn chwilio dau safle arall yn ogystal â'r chwarel.

Neges destun

image copyrightNorth Wales Police
image captionCafodd Catherine Gowing ar gamera cylch cyfyng yn archfarchnad Asda yn Queesnferry

Dywedodd yr heddlu bod Ms Gowing, yn wreiddiol o Kinnity yn Sir Offaly, wedi cael ei gweld yn gadael y filfeddygfa yn Yr Wyddgrug lle oedd yn gweithio am 7pm nos Wener diwethaf.

Galwodd ei chydweithwyr yr heddlu wedi i un dderbyn rhan o neges destun ar ei ffôn symudol.

Cafodd Ms Gowing ei gweld ar gamera cylch cyfyng yn mynd i archfarchnad Asda yn Queensferry am 8:06pm nos Wener cyn gadael hanner awr yn ddiweddarach.

Rhif Gwyddelig

Roedd y Ditectif Uwch-Arolygydd Hanson wedi dweud nad oedd modd gorbwysleisio pwysigrwydd cymorth y cyhoedd.

image copyrightNorth Wales Police
image captionRoedd yr heddlu'n ceisio dod o hyd i gar Renault Clio porffor gyda rhif cofrestru Gwyddelig

Dywedodd yr heddlu'n gynharach eu bod yn ofni y gallai Ms Gowing fod wedi cael "niwed sylweddol".

Ychwanegodd llefarydd fod y dyn a gafodd ei arestio "yn aml yn ardal New Brighton ac mae Catherine yn ei adnabod".

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol