Milfeddyg ar goll: Heddlu'n dod o hyd i gar

Cyhoeddwyd
Catherine GowingFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn poeni bod Catherine Gowing wedi cael 'niwed sylweddol'

Mae Heddlu'r Gogledd sy'n chwilio am filfeddyg 37 oed yn Sir y Fflint wedi cadarnhau eu bod wedi dod o hyd i'w char.

Fore Gwener dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd John Hanson: "Ar ôl apêl am wybodaeth am leoliad car Renault Clio Catherine Gowing cysylltodd aelod o'r cyhoedd â'r heddlu wedi i gar gael ei losgi'n ulw yn Pinfold Lane, Alltami ger Yr Wyddgrug.

"Mae plismyn aeth yno wedi dweud mai car Renault Clio pum drws oedd y cerbyd.

"Ar hyn o bryd mae archwiliad o'r cerbyd a'r cyffiniau'n cael ei gynnal ... rydym am gasglu tystiolaeth allai fod o gymorth i ddod o hyd i Catherine.

Disgrifiad,
Adroddiad Merfyn Davies

"Roedd y cerbyd ryw ddwy filltir o gartref Catherine yn New Brighton."

Cafodd y fenyw 37 oed o Iwerddon yn wreiddiol ei gweld am y tro diwethaf mewn archfarchnad yn Sir y Fflint nos Wener.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cael 36 awr yn ychwanegol i holi dyn 46 oed o Wynedd gafodd ei arestio ar amheuaeth o'i llofruddio.

Roedd Catherine yn andabod y dyn. Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r posibilrwydd ei fod o'n gariad i ddynes oedd yn rhanu'r un tŷ a Ms Gowing.

Mae'r ddynes yn dod o Iwerddon ac yn gweithio yn yr un feddygfa.

"Rwyf yn apelio ar unrhyw un oedd yn ardal yr hen chwarel ar Pinflold Lane, Allami dros y penwythnos i gysylltu â ni," meddai'r Ditectif Uwch-Arolygydd Hanson

"Rwyf hefyd yn erfyn ar unrhyw un a welodd y Renault Clio neu unrhyw beth amheus yn ardal y chwarel neu New Brighton ers dydd Gwener i gysylltu â'r heddlu ar 101."

Dywed yr heddlu y bydd arbenigwyr fforensig yn archwilio'r safle, ac fe all y broses gymryd cryn dipyn o amser.

Mae timau tanddwr a thimau a chŵn yn cynorthwyo gyda'r chwlio.

Dywed yr heddlu eu bod yn chwilio dau safle arall yn ogystal â'r chwarel.

Neges destun

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Catherine Gowing ar gamera cylch cyfyng yn archfarchnad Asda yn Queesnferry

Dywedodd yr heddlu bod Ms Gowing, yn wreiddiol o Kinnity yn Sir Offaly, wedi cael ei gweld yn gadael y filfeddygfa yn Yr Wyddgrug lle oedd yn gweithio am 7pm nos Wener diwethaf.

Galwodd ei chydweithwyr yr heddlu wedi i un dderbyn rhan o neges destun ar ei ffôn symudol.

Cafodd Ms Gowing ei gweld ar gamera cylch cyfyng yn mynd i archfarchnad Asda yn Queensferry am 8:06pm nos Wener cyn gadael hanner awr yn ddiweddarach.

Rhif Gwyddelig

Roedd y Ditectif Uwch-Arolygydd Hanson wedi dweud nad oedd modd gorbwysleisio pwysigrwydd cymorth y cyhoedd.

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr heddlu'n ceisio dod o hyd i gar Renault Clio porffor gyda rhif cofrestru Gwyddelig

Dywedodd yr heddlu'n gynharach eu bod yn ofni y gallai Ms Gowing fod wedi cael "niwed sylweddol".

Ychwanegodd llefarydd fod y dyn a gafodd ei arestio "yn aml yn ardal New Brighton ac mae Catherine yn ei adnabod".

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol