Pwll Aberpergwm: Swyddi 270 yn y fantol

  • Cyhoeddwyd
Glofa AberpergwmFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 350 o bobl yn gweithio ym mhwll Aberpergwm yng Nghwm Nedd yn 2011

Mae perchnogion pwll glo yng Nghwm Nedd wedi cyhoeddi y byddan nhw'n dechrau proses ymgynghori cyn rhoi'r gorau i'r gwaith.

Bydd y broses yn dechrau'r wythnos nesa' ac yn para am 90 niwrnod.

Tra bod Llywodraeth Cymru'n siomedig iawn, mae undebau wedi dweud bod hon yn "ergyd".

Mae mwy o lowyr yn Aberpergwm nac unrhyw bwll arall yng Nghymru.

Dywedodd y cwmni o America Walter Energy y byddai'r cynlluniau'n effeithio ar tua 270 o weithwyr.

Roedd 350 yn gweithio yno yn 2011

Y rheswm am y penderfyniad, meddai, oedd llai o alw yn y diwydiant - a'r hinsawdd economaidd heriol.

'Ergyd chwerw'

Mae undebau wedi dweud bod y cyhoeddiad yn "ergyd chwerw" i weithwyr oedd eisoes yn rhan o broses diswyddo allai effeithio ar draean o'r gweithlu.

Yn ystod y broses ymgynghori bydd y rhan fwyaf o weithwyr yn aros gartre' ar gyflog llawn ond bydd disgwyl i tua 100 gloddio gwythien newydd.

Os yw'r pwll yn cau, yr awgrym yw mai dim ond nifer fach o weithwyr fyddai'n cael eu cadw er mwyn cadw'r pwll yn ddiogel.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn siomedig iawn gan fod hon yn ergyd i'r gweithwyr, eu teuluoedd a'r gymuned.

"Serch hynny, rydym yn cydweithio â'r cwmni er mwyn sicrhau y bydd gweithwyr yn cael cynnig help a chefnogaeth dry gyfrwng rhaglen React ...

'Setlo'

"Rydym yn dal i drafod sut i gefnogi'r gweithwyr drwy gyfrwng rhaglen ddatblygu."

Prif gwsmer y pwll yw Gorsaf Bŵer Aberddawan ym Mro Morgannwg.

Dywedodd llefarydd: "Daw'r rhan fwyaf o'r glo o sawl pwll yng Nghymru.

"Bob blwyddyn rydym yn prynu 1m o dunelli metrig o lo ... mae Aperpergwm wedi ein cyflenwi ers blynyddoedd ac rydym yn gobeithio y bydd problemau'r pwll yn cael eu setlo, yn enwedig ar adeg economaidd anodd.

"Beth bynnag mae 'na lawer o gyflenwadau o lo ar safle'r orsaf ar hyn o bryd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol