Elen Meirion: Rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol

  • Cyhoeddwyd
Elen MeirionFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Elen yn athrawes yn Ysgol Pen Barras, Rhuthun

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol yn achos Elen Meirion, athrawes boblogaidd yn Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhuthun.

Clywodd y cwest yn Llandudno fod chwaer y tenor Rhys Meirion wedi cael anafiadau i'w phen ar ôl syrthio i lawr grisiau ym mis Ebrill.

Roedd hi yn ei chartref yn Rhewl ger Rhuthun gyda'i phartner David Tudor pan ddigwyddodd y ddamwain.

Dywedodd Mr Tudor iddo godi yn y nos a chlywed sŵn.

Yn ôl y crwner, John Gittins, roedd tystiolaeth feddygol yn dangos iddi dorri ei phenglog ac roedd gwaedu mewnol.

"Roedd hi'n goleuo ein bywydau'n ddisglair," meddai.

"Bydd yna golled ar ei hôl ond bydd y rhai oedd yn ei hadnabod yn ei chofio am byth."

Cyfrannodd y rhai oedd yn ei hangladd £15,000 ar gyfer elusennau Ambiwlans Awyr Cymru ac Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

.

Hefyd gan y BBC