Heddlu'n chwilio am ddyn 31 oed

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yng Nghastell-nedd yn gofyn am help y cyhoedd wrth chwilio am Lloyd Keiran Jones, 31 oed.

Roedd wedi ei ryddhau o'r carchar ar drwydded ond mae wedi torri'r amodau.

Mae'r dyn, oedd yn arfer byw yng Nglyn Nedd, yn gyhyrog, 5 troedfedd 7 modfedd o daldra a chanddo lygaid brown a gwallt brown byr.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 01639 634303 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.