Mam a phlant wedi marw mewn tân

  • Cyhoeddwyd
Police and fire service near the scene of the fire
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu a'r gwasanaeth tân ger y safle ym Mhrestatyn

Mae mam a dau blentyn wedi marw mewn tân mewn tŷ ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych.

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr yn gwisgo offer anadlu arbennig fynd i'r tŷ ym Maes Y Groes am tua 10pm nos Wener.

Roedd menyw 20 oed, bachgen pedair oed a merch fach ddwy flwydd oed wedi marw cyn cyrraedd yr ysbyty. Mae dyn 23 oed a bachgen 15 mis oed mewn cyflwr difrifol wael.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod dau berson wedi cael eu harestio.

Mae criwiau o ddiffoddwyr o'r Rhyl a Phrestatyn wedi bod ar y safle.

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng yr heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eisoes wedi dechrau i'r digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bod y dyn a'r babi wedi cael eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ond fod y dyn wedi cael ei drosglwyddo i Ysbyty Whiston ar Lannau Mersi yn ddiweddarach.

Cafodd y babi hefyd ei symud am driniaeth bellach i Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl. Dywedodd yr heddlu ei fod mewn cyflwr gwael iawn.

Deellir bod yr eiddo yn dŷ oedd wedi cael ei droi'n fflatiau.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y stryd lle ddigwyddodd y tân ei chau