Mam a phlant wedi marw mewn tân

Published
image captionYr heddlu a'r gwasanaeth tân ger y safle ym Mhrestatyn

Mae mam a dau blentyn wedi marw mewn tân mewn tŷ ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych.

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr yn gwisgo offer anadlu arbennig fynd i'r tŷ ym Maes Y Groes am tua 10pm nos Wener.

Roedd menyw 20 oed, bachgen pedair oed a merch fach ddwy flwydd oed wedi marw cyn cyrraedd yr ysbyty. Mae dyn 23 oed a bachgen 15 mis oed mewn cyflwr difrifol wael.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod dau berson wedi cael eu harestio.

Mae criwiau o ddiffoddwyr o'r Rhyl a Phrestatyn wedi bod ar y safle.

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng yr heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eisoes wedi dechrau i'r digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bod y dyn a'r babi wedi cael eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ond fod y dyn wedi cael ei drosglwyddo i Ysbyty Whiston ar Lannau Mersi yn ddiweddarach.

Cafodd y babi hefyd ei symud am driniaeth bellach i Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl. Dywedodd yr heddlu ei fod mewn cyflwr gwael iawn.

Deellir bod yr eiddo yn dŷ oedd wedi cael ei droi'n fflatiau.

image captionCafodd y stryd lle ddigwyddodd y tân ei chau