Llofruddiaeth: Cadw yn y ddalfa

Cyhoeddwyd
Catherine GowingFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn dal i chwilio am Catherine Gowing sydd heb gael ei gweld ers dros wythnos

Cafodd dyn ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddio'r milfeddyg Catherine Gowing, sydd heb gael ei gweld ers dros wythnos.

Ymddangosodd Clive Sharp, yn wreiddiol o Fethesda yng Ngwynedd, gerbron ynadon Yr Wyddgrug fore Sadwrn.

Nid yw Miss Gowing, o New Brighton yn Sir y Fflint ond o Iwerddon yn enedigol, wedi cael ei gweld ers iddi adael archfarchnad yn Queensferry nos Wener, Hydref 12.

Bydd Sharp yn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mawrth.

Ni wnaeth y diffynnydd, oedd yn gwisgo crys glas a throwsus tywyll, ddweud unrhyw beth yn ystod y gwrandawiad heblaw cadarnhau ei enw a'i oed.

Doedd dim cais am fechnïaeth.

Honnir i Sharp lofruddio Catherine Gowing rhwng Hydref 12 a Hydref 17.

Ddydd Gwener cadarnhaodd Heddlu Gogledd Cymru mai car Miss Gowing gafodd ei ddarganfod mewn hen chwarel ger ei chartref.

Darllenodd y Ditectif Arolygydd Iestyn Davies ddatganiad ar ran y teulu sy'n dweud: "Ein prif sylw yw dod o hyd i Catherine.

"Mae'r gefnogaeth a gawsom gan yr heddlu, y cyhoedd a holl ffrindiau Catherine yn ein cynnal ni, ac yn parhau i wneud hynny. Fe ddown ni â Catherine adref."

Mae'r heddlu wedi apelio am unrhyw un oedd yng nghyffiniau'r hen chwarel yn Pinfold Lane yn Alltami ar unrhyw adeg y penwythnos diwethaf i gysylltu â nhw.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol