Enwi'r rhai fu farw mewn tân

Cyhoeddwyd
Lee-Anna Shiers, 20, her nephew Bailey Allen, four, and his two-year-old sister SkyeFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Lee-Anna Shiers, 20, ei nai Bailey Allen, 4, a'i nith 2 flwydd oed Skye fu farw yn y tân nos Wener

Mae'r Gwasanaeth Tân wedi cyhoeddi enwau'r tri pherson fu farw mewn tân ym Mhrestatyn nos Wener, a'r ddau berson arall sydd yn yr ysbyty o ganlyniad i'r digwyddiad.

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, yn y tân ynghyd â dau blentyn - Bailey Allen, 4 oed a Skye Allen oedd yn ddwy oed.

Cafodd partner Lee-Anna, Liam Timbrell sy'n 23 oed, anafiadau difrifol ac mae mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn Ysbyty Whiston ar Lannau Mersi.

Cafodd Charlie Timbrell, babi 15 mis oed y cwpwl, hefyd ei anafu'n ddifrifol ac mae mewn cyflwr difrifol iawn yn Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Mae dau berson - dyn 45 oed a menyw 42 oed - wedi cael eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn y digwyddiad.

Deellir bod yr eiddo yn dŷ oedd wedi cael ei droi'n fflatiau.

Roedd y bobl fu farw yn byw mewn fflat ar y llawr cyntaf, ac roedd y ddau gafodd eu harestio yn byw mewn fflat ar y llawr gwaelod.

Er bod Lee-Anna Shiers yn perthyn i'r ddau blentyn fu farw yn y tân, nid hi oedd eu mam. Nid yw ei phartner yn perthyn i'r plant fu farw o gwbl.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd John Chapman: "Byddwn yn apelio ar unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn ardal Maes y Gores o Brestatyn neithiwr i gysylltu â ni cyn gynted â phosib drwy ffonio 101.

"Mae swyddogion cyswllt teuluol yn gweithio'n agos gyda'r teulu yn ystod y cyfnod anodd yma, ac mae tîm o swyddogion yn gweithio ar sawl trywydd penodol yn yr ymchwiliad ar hyn o bryd."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y stryd lle ddigwyddodd y tân ei chau