Mam fu farw wedi 'achub bywydau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael y tu allan i orsaf dân Trelái er cof am Karina Menzies

Dywedodd brawd Karina Menzies, a gafodd ei lladd yn y gyfres o wrthdrawiadau yng Nghaerdydd ddydd Gwener, ei bod wedi achub bywydau dau o'i phlant.

Bu farw'r fam 32 oed ac fe gafodd 13 o bobl eraill eu hanafu wedi iddyn nhw gael eu taro gan fan yn y ddinas.

Mae dyn 31 oed yn dal i gael ei holi ar amheuaeth o lofruddiaeth, ac mae naw o bobl yn dal yn yr ysbyty gan gynnwys dau oedolyn sydd mewn cyflwr difrifol iawn.

Bydd gwasanaeth arbennig yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yn Eglwys yr Atgyfodiad yn Nhrelái.

Mae cyfeillion i Ms Menzies hefyd yn trefnu teyrnged iddi ddydd Sul yn agos i'r fan lle cafodd ei lladd.

Dywedodd Craig Menzies wrth y BBC beth yr oedd yn wybod am y digwyddiad, gan ddweud bod ei chwaer wedi sgrechian a thaflu ei phlant o'r ffordd, gan ychwanegu: "Yn y bon, fe achubodd eu bywydau."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Karina Menzies - mam i dri - pan gafodd ei tharo gan fan wen

Ychwanegodd Mr Menzies bod ei chwaer yn berson oedd yn "cael ei charu a'i pharchu gan gymaint o bobl. Mae'n wastraff llwyr o fywyd."

Mae plentyn hynaf Ms Menzies sy'n 10 oed ar wyliau arbennig yn Florida, a dywedodd Mr Menzies: "Dyw hi ddim yn gwybod am y peth eto, a fydd hi ddim yn gwybod tan iddi ddychwelyd - rydym fel teulu wedi penderfynnu gadael iddi fwynhau'r gwyliau, ac fe fydd rhaid i ni roi'r newyddion trist iddi wedyn."

Mae Otis Williams, ffrind i Ms Menzies, wedi bod yn gweld ei dau blentyn arall yn yr ysbyty.

Dywedodd bod y plentyn 23 mis oed wedi diodde' toriadau i'r pelfis a'r coesau, a bod gan yr un 8 oed anafiadau pen difrifol.

Mae Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, wedi dweud ei bod yn gweddïo am deuluoedd y rhai a ddioddefodd.

"Mae digwyddiad trasig fel hwn yn dangos pa mor fregus yw bywyd, a pha mor fregus ydym i gyd," meddai.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y fan wen ei gweld ar gamera cylch cyfyng ar Ffordd y Bontfaen brynhawn Gwener

Dywedodd y Gwir Barchedig George Stack, Archesgob Caerdydd, ei fod "wedi ei syfrdanu a'i dristhàu gan y digwyddiad.

Daeth taith dwy filltir y fan i sylw'r heddlu am tua 3:30pm ddydd Gwener yn dilyn adroddiadau am ddigwyddiad yn Nhrelái.

Wth iddi ddod o'r amlwg bod mwy o bobl wedi cael anafadau mewn safleoedd eraill, fe ddilynnodd anhrefn yn y ddinas.

Roedd llawer o famau a phlant yn dychwelyd adre o'r ysgol.

Datgelodd yr heddlu ddydd Sadwrn bod y gyrrwr hefyd wedi gadael y fan ac ymosod ar bobl ar y stryd, o bosib gan ddefnyddio arf.

Maen nhw'n apelio hefyd ar unrhyw un a welodd gar du Renault Clio, oedd yn cael ei yrru ar ochr anghywir y ffordd ar hyd Western Avenue am tua 3:25pm ddydd Gwener, i gysylltu â nhw.

Yn Nhrelái, cafodd canhwyllau a blodau eu gadael ar safle'r gwrthdrawiad lle cafodd Karina Menzies ei lladd.

Roedd llawer gan bobl oedd yn ei hadnabod.

Fe wisgodd chwaraewyr pêl-droed Caerdydd rhwymynnau braich du ar gyfer eu gêm yn y Bencampwriaeth ynerbyn Nottingham Forest ddydd Sadwrn fel arwydd o barch.

Mae Heddlu De Cymru yn gofyn i bobl sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy ffonio 0800 096 0095.

Straeon perthnasol