Undeb rygbi'n troi at y clybiau

  • Cyhoeddwyd
Undeb Rygbi Cymru

Clywodd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb Rygbi Cymru bod y corff yn medi pum mlynedd o waith cynllunio wrth gyrraedd canlyniadau da y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Cyhoeddodd yr undeb yn ddiweddar drosiant o £63.2 miliwn y llynedd, sy'n 44% yn uwch nag yn 2007.

Clywodd y cyfarfod hefyd bod heriau ariannol o'u blaenau, ond eu bod mewn sefyllfa dda i ymdopi â'r trafferthion a ddaw.

Dywedodd y prif weithredwr, Roger Lewis, mai ei flaenoriaeth yn wreiddiol oedd canolbwyntio ar y tîm rhyngwladol, gan mai dyna sy'n gyrru peiriant ariannol y gêm yng Nghymru.

Ond bellach, meddai, mae'n amser blaenoriaethu ar y gêm yn gymunedol er mwyn sicrhau y gall Cymru ddarganfod talentau ar lawr gwlad.

Datblygu talent

Dywedodd Mr Lewis: "Gobeithio y gallwn gytuno gyda'r Bwrdd Rygbi Rhyngwladol sy'n dweud fod Cymru yn un o ddwy wlad sy'n cyflawni'n well na'r disgwyl yn y byd ar hyn o bryd.

"Mae yna deimlad da ein bod yn dystion i oer aur newydd sy'n atgoffa rhywun o ddyddiau bythgofiadwy'r 70au.

"Ond rydym hefyd yn gwybod ein bod ni ond cystal â'r dalent sy'n datblygu a fydd yn chwarae i Gymru yn y dyfodol, ac rydym yn canolbwyntio ar sicrhau y bydd hynny'n digwydd."

Yr wythnos ddiwethaf, datgelodd Mr Lewis bod Undeb Rygbi Cymru wedi cynnig i'r rhanbarthau i roi chwaraewyr rhyngwladol Cymru ar gytundebau canolog, ond bod y rhanbarthau wedi gwrthod hynny.

Ond dywedodd Llywydd yr Undeb, Dennis Gethin, wrth BBC Cymru ei fod yn sicr y bydd hynny'n digwydd yn y dyfodol.

Rhanbarthau cryf

"Mae'n rhaid i ni gyrraedd cytundeb gyda'r rhanbarthau," meddai. "Mae gwaith wedi cael ei 'neud ers misoedd, ac rwy'n sicr y bydd pethau'n cael eu sorto mas cyn bo hir.

"Dwi'n gobeithio daw e, achos mae pawb yng Nghymru am weld y rhanbarthau'n gryf."

Roedd rhai o glybiau llai Cymru yn cwyno yn y cyfarfod nad oedd arian yr Undeb yn eu cyrraedd nhw er gwaethaf addewid y prif weithredwr, ond doedd Mr Gethin ddim yn cytuno.

"Beth y'n ni am weld yw'r arian yn mynd i wella cyfleusterau, nid i dalu chwaraewyr. Ni mo'yn neud yn siŵr bod yr arian yn mynd i'r lle iawn. Dyw e ddim yn rhwydd, ond dyna'r ffordd ymlaen."