Taro a ffoi yn Nhrelái, Caerdydd: Dyn yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi bod yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio Karina Menzies a fu farw yng Nghaerdydd ddydd Gwener ar ôl i fan ei tharo.

Roedd Matthew Tvrdon, 31 oed a heb gyfeiriad parhaol, o flaen Ynadon Caerdydd fore Llun yn wynebu 19 cyhuddiad, sef cyhuddiad o lofruddiaeth, 13 chyhuddiad o geisio llofruddio, pedwar cyhuddiad o ymosod gan beri niwed corfforol, a chyhuddiad o yrru'n beryglus.

Mae yn y ddalfa cyn ymddangos gerbron Llys y Goron Casnewydd ddydd Mawrth.

Bu farw Karina Menzies gafodd ei tharo gan fan y tu allan i Orsaf Dân Trelái ac fe gafodd 13 o bobl eraill eu hanafu oherwydd cyfres o wrthdrawiadau tebyg yn y ddinas ddydd Gwener.

Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Karina Menzies yn y digwyddiad ddydd Gwener

Mae chwech yn yr ysbyty, tri oedolyn a thri o blant, a'r ddau oedolyn oedd mewn cyflwr difrifol iawn yn gwella.

Eglwys yr Atgyfodiad

Cafodd gwasanaeth arbennig ei gynnal yn Eglwys yr Atgyfodiad yn Nhrelái ddydd Sul, ac fe drefnwyd digwyddiad anffurfiol er cof am Karina Menzies gan ei chyfeillion ger y safle lle bu farw.

Dydd Sadwrn, fe gafodd yr heddlu 36 awr yn ychwanegol i holi'r dyn.

Roedd saith o'r bobl a anafwyd o dan 12 oed.

Cyhoeddwyd yn y digwyddiad ddydd Sul y byddai sawl cronfa ymddiriedolaeth yn cael eu sefydlu ar gyfer y rhai ddioddefodd yn y digwyddiadau taro a ffoi.

Mae'r heddlu yn apelio hefyd ar unrhyw un a welodd gar du Renault Clio, oedd yn cael ei yrru ar ochr anghywir y ffordd ar hyd Western Avenue am tua 3:25pm ddydd Gwener, i gysylltu â nhw.

Yn Nhrelái cafodd canhwyllau a blodau eu gadael ar safle'r gwrthdrawiad lle cafodd Karina Menzies ei lladd.

Fe wisgodd chwaraewyr pêl-droed Caerdydd rwymynnau braich du ar gyfer eu gêm yn y Bencampwriaeth yn erbyn Nottingham Forest ddydd Sadwrn fel arwydd o barch.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael y tu allan i Orsaf Dân Trelái dros y penwythnos

Mae Heddlu De Cymru yn gofyn i rai â gwybodaeth ffonio 0800 096 0095.