Prosiect £1.4m yn creu 22 o swyddi yn Llangadog a Phencader

  • Cyhoeddwyd
Mae'r cwmni ar safle hen hufenfa yn Llangadog lle collwyd 200 o swyddi yng Ngorffennaf 2005.
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni ar safle hen hufenfa yn Llangadog lle collwyd 200 o swyddi yng Ngorffennaf 2005.

Bydd cwmni o Sir Gâr yn buddsoddi £1.4 miliwn wrth ehangu a chreu 22 o swyddi.

Mae Cambrian Pet Foods - sy'n cyflogi 85 o bobl ar ddau safle, yn Llangadog a Phencader - yn creu lein gynhyrchu er mwyn cynhyrchu bwydydd newydd i anifeiliaid anwes.

Bob munud mae'r cwmni'n cynhyrchu dros 400 o ganiau a chwe thunnell o fwyd sych yr awr.

Bydd y lein newydd, fydd yn barod yn y flwyddyn newydd, yn gallu cynhyrchu 100 o eitemau'r funud.

Mae'r cwmni, sy'n gwerthu ei gynnyrch ym mhob rhan o Brydain ac yn ei allforio i orllewin Ewrop a thu hwnt, wedi cael £500,000 oddi wrth Gronfa Twf Economaidd Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y cyfarwyddwr, Richard Davies: "Mae ein marchnad ni'n fwy cystadleuol ac fel cwmni bach, rhaid bod yn ystwyth a gallu ymateb i ofynion newydd.

"Yn y Flwyddyn Newydd, byddwn yn lansio ein cyfresi newydd o gynnyrch sych uwch ei werth, gan ddefnyddio fformiwla a phecynnau arloesol ...

'Cystadleuol'

"Bydd yn cyd-fynd â'r bwyd mewn powlenni y byddwn yn ei gynhyrchu.

"Mae'n golygu y gallwn gynnig mwy o amrywiaeth i'n cwsmeriaid, gan ddod yn 'siop-un-stop' fydd yn ateb eu gofynion i gyd.

"Rydym eisoes wedi dechrau marchnata'r cynnyrch newydd ac rydym wedi gweld bod gwir alw amdano ym Mhrydain a thramor."

Dywedodd y Gweinidog Busnes, Edwina Hart: "Mae'r gronfa wedi bod o fudd i fusnesau yng Nghymru, gan eu helpu i fuddsoddi a chreu swyddi newydd.

"Mae'r nawdd, fel yn achos Cambrian Pet Foods, yn aml yn sbardun cyflym ar gyfer prosiectau."