Aelodau undeb UCAC yn gweithio i reol

  • Cyhoeddwyd

Mae aelodau undeb UCAC sy'n athrawon ysgol yn gweithredu'n ddiwydiannol heb streicio o ddydd Llun ymlaen.

Y rheswm am yr anghydfod yw cynigion Llywodraeth San Steffan mewn perthynas â thâl rhanbarthol neu leol, nenfwd ar godiadau cyflog, a thâl ar sail perfformiad i athrawon.

Mae gan UCAC yr hawl i streicio ond ni fydd yn gwneud hynny am y tro.

Bydd aelodau sy'n athrawon ysgol yn gweithio i reol a'r undeb yn ailasesu'r sefyllfa pan fydd y Corff Adolygu Athrawon Ysgol yn cyflwyno argymhellion ar gyfer dyfodol tâl athrawon.

Disgwylir i'r argymhellion gael eu cyhoeddi ddiwedd mis Hydref.

Llwyth gwaith

Yn y cyfamser, mae undebau'r NASUWT a'r NUT yn gweithredu'n ddiwydiannol heb streicio oherwydd anghydfod am gyflog a llwyth gwaith yn Lloegr a llwyth gwaith yng Nghymru.

Dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: "Mae aelodau'n bryderus iawn am oblygiadau cynlluniau Llywodraeth San Steffan ar gyfer y system addysg a safonau addysgol yng Nghymru, ac ar gyfer economi Cymru yn ei chyfanrwydd.

Disgrifiad o’r llun,
Y rheswm am yr anghydfod yw tâl rhanbarthol, nenfwd ar godiadau cyflog, a thâl ar sail perfformiad

"Rydym ni'n dechrau trwy weithredu i reol fel rhybudd i'r Ysgrifennydd Gwladol.

"Mae'n bwysig iddo gofio bod gennym yr hawl i streicio os byddwn yn teimlo bod angen gwneud hynny.

"Mawr obeithiwn y bydd e'n gwrando ar farn athrawon ac y bydd modd osgoi'r math hwnnw o weithredu."

Pan gyhoeddodd undeb yr NUT y bydden nhw'n streicio dywedodd yr Adran Addysg: "Byddai gweithredu diwydiannol yn amharu ar addysg plant, yn achosi anghyfleustra i rieni ac yn effeithio'n negyddol ar enw da'r swydd yng ngolwg y cyhoedd."