April Jones: Goleuo cloc tref Machynlleth yn binc

  • Cyhoeddwyd
Cloc Machynlleth
Disgrifiad o’r llun,
Mae pinc wedi bod yn lliw amlwg wrth i bobl chwilio am April Jones

Cafodd y cloc yng nghanol Machynlleth ei oleuo'n binc nos Lun dair wythnos union ar ôl i ferch 5 oed o'r dref ddiflannu.

Mae pinc wedi bod yn lliw amlwg wrth i bobl chwilio am April Jones ers iddi fynd ar goll ar Hydref 1.

Cafodd April ei gweld ddiwethaf yn mynd i mewn i gerbyd y noson honno.

Roedd hi'n chwarae tu allan i'w chartref ar stad Bryn-y-Gog tua 7pm.

Cannoedd o lusernau

Mae Mark Bridger, 46 oed, wedi'i gyhuddo o'i chipio a'i llofruddio ac o gael gwared â'i chorff gyda'r bwriad o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Disgrifiad,

Adroddiad Llyr Edwards

Cafodd y cloc, sy'n 78 troedfedd (24 metr) o uchder, ei oleuo am 12 awr o 7pm nos Lun.

Ar gais teulu April Jones cafodd cannoedd o lusernau eu cynnau a balŵns pinc eu gollwng i'r awyr nos Lun Hydref 8 yr union amser y diflanodd hi wythnos ynghynt.

Roedd cannoedd o bobl wedi ymgasglu yn y dref i ymuno yn y cofio.

Cafodd llusernau a chanhwyllau eu cynnau hefyd mewn trefi fel Aberystwyth a Thywyn.

Dywedodd Maer Machynlleth, Gareth Jones: "Cyngor y dref sy'n berchen y cloc a phenderfynon ni gytuno i gais i oleuo'r cloc gyda lliw pinc i nodi tair wythnos ers i April ddiflannu

"Bydd y cloc yn cael ei oleuo am 12 awr.

"Mae pobl yn ceisio dychwelyd i ryw fath o fywyd arferol ond mae'n rhaid inni fod yn obeithiol er nad ydym yn gwybod beth fydd y canlyniad yn y pen draw."

Yn y cyfamser mae Heddlu Dyfed Powys sy'n dal i chwilio am yn atgoffa pobl i gysylltu gyda nhw gydag unrhyw wybodaeth yn hytrach na defnyddio gwefannau cymdeithasol.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw gysylltu gyda'r heddlu ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol