Pennaeth corff nyrsio yn cwestiynu arweinyddiaeth gweinidog

Cyhoeddwyd
Dogfennau iechyd wrth ymyl stethosgopFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Wfftiodd Mrs Griffiths yr honiadau gan ddweud ei bod yn cyfarfod â rhanddeiliaid yn rheolaidd.

Mae pennaeth Coleg Brenhinol y Nyrsys yng Nghymru wedi beirniadu arweinyddiaeth Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru.

Dywed Tina Donnelly, cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Nyrsys Cymru (RCN) ei bod dim ond wedi cyfarfod â'r Gweinidog, Lesley Griffiths, unwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Mrs Donnelly wrth raglen deledu BBC Cymru - The Wales Report- ei bod yn bryderus ynglŷn â'r gred bod yna ddiffyg ffocws ynghylch ad-drefnu ysbytai yng Nghymru.

Wfftiodd Mrs Griffiths yr honiadau gan ddweud ei bod yn cyfarfod â rhanddeiliaid yn rheolaidd.

'Staff rheng flaen'

Mae ymgynghoriadau cyhoeddus yn cael eu cynnal ar draws Cymru i ystyried cynigion fydd yn golygu y bydd nifer o ysbytai naill ai yn cael eu hisraddio neu golli gwasanaethau wrth i ganolfannau rhagoriaeth newydd gael eu creu.

"Rwy'n bryderus bod y byrddau iechyd wedi cael eu sefydlu i fethu," meddai Mrs Donnelly.

"Rwyf wedi cyfarfod â'r gweinidog unwaith. Rwy'n credu ei bod yn fwy anodd i gynnal trafodaethau rheolaidd â'r Gweinidog Iechyd."

Pan ofynnwyd iddi gynnig rheswm am hyn, dywedodd: " Does gen i ddim syniad."

Dywedodd Mrs Griffiths ei bod yn cyfarfod â rhanddeiliad yn rheolaidd.

Ychwanegodd: "Yn bwysicach, rwyf yn ymweld â lleoliadau sy'n ymwneud ag iechyd bob wythnos gan siarad â'r staff rheng flaen."

'Diffyg consensws gwleidyddol'

Mae economyddion iechyd wedi codi pryderon ynglŷn ag oblygiadau ariannol y newidiadau.

Rhybuddiodd Yr Athro Malcolm Prowle, cyn ymgynghorwr ariannol i Sefydliad Iechyd y Byd nad oedd y cynigion wedi'u costio'n iawn.

"Rydym yn ymwneud â glasbrint y weledigaeth," meddai.

"Dydyn ni ddim yn gwybod beth fydd goblygiadau cost y newidiadau arfaethedig a dydyn ni ddim yn gwybod os ydyn nhw'n fforddiadwy."

Honnodd Yr Athro Prowle a'r Dr Chris Potter, cyn gyfarwyddwr iechyd cyhoeddus Powys, mewn dogfen gafodd ei hysgrifennu i The Wales Report fod Cymru'n perfformio'n llawer gwaeth na Lloegr mewn nifer o feysydd.

Mae'r ddogfen yn cynnig nifer o gagliadau damniol gan gynnwys nad yw rheolwyr "yn cael eu caniatáu i reoli", "cynhyrchiant gwael", a "diffyg consensws gwleidyddol".

Ond dywedodd Mrs Griffiths fod byrddau iechyd lleol wedi derbyn digon o gymorth.

"Mae gan y byrddau iechyd symiau anferth o arian i'w galluogi i weithredu," meddai.

"Cynyddon ni'r cyllid ar eu cyfer y llynedd ac fe roddon ni arian ychwanegol am dair blynedd iddynt i'w galluogi i sefydlogi eu cynlluniau ariannol."

Bydd y cyfnod ymgynghorol ar gyfer byrddau iechyd Betsi Cadwaladr a Hywel Dda yn dod i ben ar Hydref 28 a 29.

Bydd cyfnodau ymgynghorol gweddill byrddau iechyd Cymru yn dod i ben yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol