Ffrae ynghylch enw pastai yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Pies
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd Mary Clark gynhyrchu peis Clark ym 1913

Mae teulu o bobyddion wedi ffraeo ynghylch enw pastai sy'n enwog yng Nghaerdydd.

Mae dau gwmni pobi yn y ddinas yn cael eu perchen gan ddisgynyddion Mary Clark a ddechreuodd gynhyrchu peis Clark ym 1913.

Dechreuodd yr anghydfod pan benderfynodd un ochr o'r teulu sy'n berchen siop bobydd yn Nhreganna newid enw'r siop i Victoria Park Pie Company ond nid oedd aelodau eraill o'r teulu sy'n berchen siop bobydd yn Grangetown am i'r peis gael eu gwerthu o dan yr un enw a'r rheiny yr oedden nhw'n eu gwerthu.

Bellach mae'r siop yn Nhreganna wedi ail-enwi ei peis i osgoi achos cyfreithiol.

'Penderfyniad anodd'

Enw'r siop yn Nhreganna oedd Clark's Pie Shop o 1931 tan iddi newid ei henw'r llynedd.

Ond y teulu sy'n berchen y siop yn Nhre-lluest (Grangetown) sy'n berchen ar nod masnachu peis Clark.

Anfonodd swyddogion adran Safonau Masnach Cyngor Caerdydd lythyr at berchnogion y siop yn Nhreganna gan ddweud nad oedd hawl ganddynt ddefnyddio'r enw "Clarks" heb ganiatad perchnogion y siop yn Nhre-lluest.

Bu cynlluniau i uno'r ddau fusnes ddwy flynedd yn ôl ond penderfynodd perchennog y siop yn Nhreganna, Ceri Dutch-John, dynnu yn ôl.

Dywedodd Mrs Dutch-John, sy'n or-wyres i Mary Clark, ei bod wedi penderfynu newid enw ei siop i wahaniaethu ei busnes oddi wrth y siop yn Nhre-lluest.

"Mae enw'r siop bobydd wedi newid i Victoria Park Pie Company ond nid yw ein cynnyrch wedi newid," meddai.

"Rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd o roi'r gorau i fasnachu o dan enw'r teulu i osgoi'r posibilrwydd o achos cyfreithiol oherwydd rydym wedi torri cyfraith nod masnachu."

Dywedodd Fred Rosoman, gor-ŵyr Mark Clark, sy'n arolygwr pobi yn y siop yn Nhre-lluest: "Mae'r mater hwn wedi achosi dryswch i'n cwsmeriaid."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol