Ymchwilio i ddigwyddiad amheus yn Llandybïe

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio i ddigwyddiad amheus ychydig cyn 9am yn Llandybïe ger Rhydaman.

Dywedodd bachgen naw oed fod fan wen fach wedi stopio pan oedd yn cerdded ar hyd Heol Woodfield ar ei ffordd i'r ysgol.

Wedyn cydiodd dyn cydio yn ei fraich ond rhedodd y bachgen adre.

Does dim disgrifiad o'r dyn ar gael eto.

Dywedodd yr heddlu y dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101 ar unwaith.