Cyngor i drafod sefyllfa Ysgol Cwmcarn

Cyhoeddwyd
Ysgol Uwchradd Cwmcarn
Disgrifiad o’r llun,
Mae dros 900 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Cwmcarn wedi colli gwersi ers i'r ysgol gau ar Hydref 12

Fe fydd Cyngor Caerffili yn cynnal cyfarfod arbennig i drafod sefyllfa un o ysgolion uwchradd y sir.

Bu'n rhaid cau Ysgol Uwchradd Cwmcarn ar Hydref 12 ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod achosion o asbestos yno.

Fe wnaeth disgyblion y chweched ddychwelyd i'r safle, i floc newydd, ddydd Gwener ac mae'r ysgolion a'r cyngor wedi gwneud trefniadau ar gyfer disgyblion blwyddyn 11 yno hefyd.

Bydd y cyfarfod, ym mhencadlys y cyngor yn Ystrad Mynach brynhawn Mawrth, yn ystyried y camau nesaf.

Y disgwyl yw y bydd y 900 o ddisgyblion yn ôl yn cael gwersi ar ôl gwyliau hanner tymor yr wythnos nesaf.

Mae'r cyngor yn dweud eu bod wedi derbyn cyngor gan arbenigwyr i ystyried chwalu'r adeilad oherwydd y gost o reoli'r broblem.

Opsiynau

Fe fydd y cyngor hefyd yn cynnal cyfres o gyfarfodydd gyda rhieni'r wythnos hon i gynnig gwybodaeth bellach am y sefyllfa gan gynnwys trefniadau i'r rhai a fydd yn dychwelyd ar ôl hanner tymor.

Mae swyddogion a chorff llywodraethu'r ysgol yn ymchwilio i sawl opsiwn ar gyfer y disgyblion.

"Mae Cyngor Bwrdeistref Caerffili yn falch o fod yn gallu dweud y bydd holl ddisgyblion Ysgol Uwchradd Cwmcarn yn ôl yn yr ysgol ar Dachwedd 5 wedi gwyliau hanner tymor," meddai llefarydd.

"Fe fydd Blwyddyn 12 a 13 yn dychwelyd i'r bloc newydd ar y safle ddydd Gwener a Blwyddyn 11 yn dychwelyd ddydd Llun."

Mae'r cyngor hefyd yn darparu gwybodaeth am faterion iechyd mewn perthynas ag asbestos.

O ganlyniad i'r achos yng Nghwmcarn mae Gweinidog Addysg Cymru wedi galw ar bob awdurdod i baratoi adroddiad erbyn yr wythnos hon ar lefel asbestos mewn ysgolion.

Dywedodd bod gan gynghorau gyfrifoldeb cyfreithiol i gynnal arolygon blynyddol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol