Tân: Rhyddhau dau

  • Cyhoeddwyd
Lee-Anna Shiers, 20, her nephew Bailey Allen, four, and his two-year-old sister SkyeFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Lee-Anna Shiers, 20, ei nai Bailey Allen, 4, a'i nith 2 flwydd oed Skye fu farw yn y tân nos Wener

Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhyddhau dau berson o'r ddalfa oedd yn cael eu holi ar amheuaeth o lofruddio yn dilyn tân mewn fflat ym Mhrestatyn nos Wener.

Mae menyw 42 oed wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau yn parhau, ond ni fydd camau pellach yn erbyn dyn 45 oed.

Mae'r heddlu'n dweud y byddan nhw'n parhau i weithio'n agos â'r Gwasanaeth Tân i ddarganfod beth yn union a ddigwyddodd.

Fe gafodd pedwar o bobl eu lladd, tri ohonyn nhw'n blant gan gynnwys Charlie Timbrell, babi 15 mis oed a fu farw yn Ysbyty Plant Alder Hey, Lerpwl ddydd Sul.

Mae tad Charlie Timbrell, 23 oed, yn dal yn yr ysbyty.

Cyhoeddodd y Gwasanaeth Tân ddydd Sadwrn fod Lee-Anna Shiers, 20 oed, a dau blentyn - Bailey Allen, 4 oed a Skye Allen oedd yn ddwy oed - wedi marw yn y tân.

Cafodd partner Lee-Anna, Liam Timbrell sy'n 23 oed, anafiadau difrifol ac mae mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn Ysbyty Whiston ar Lannau Mersi.

Fflatiau

Roedd y bobl fu farw yn byw mewn fflat ar y llawr cyntaf, ac roedd y ddau gafodd eu holi yn byw mewn fflat ar y llawr gwaelod.

Er bod Lee-Anna Shiers yn perthyn i'r ddau blentyn fu farw yn y tân, nid hi oedd eu mam, ond yn hytrach roedd yn fodryb i'r ddau ac yn eu gwarchod pan ddigwyddodd y tân.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd John Chapman: "Byddwn yn apelio ar unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn ardal Maes y Gores o Brestatyn i gysylltu â ni cyn gynted â phosib drwy ffonio 101.

"Mae swyddogion cyswllt teuluol yn gweithio'n agos gyda'r teulu yn ystod y cyfnod anodd yma, ac mae tîm o swyddogion yn gweithio ar sawl trywydd penodol yn yr ymchwiliad ar hyn o bryd."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y stryd lle ddigwyddodd y tân ei chau