Argymhelliad i wrthod parlwr godro

Cyhoeddwyd
ffermFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r parlwr godro'n cael ei godi yn Nhre'r Llai ger Y Trallwng.

Mae 'na gais unwaith eto i gynghorwyr wrthod cynlluniau dadleuol ar gyfer parlwr godro anferth ym Mhowys - er i'r datblygiad gael sêl bendith bron i flwyddyn yn ôl.

Mae'r mater yn cael sylw eto yn sgil newidiadau i gyfansoddiad cyngor Powys ac aelodaeth pwyllgor.

Y llynedd roedd cynghorwyr wedi pleidleisio'n erbyn argymhellion swyddogion ac wedi cefnogi'r parlwr godro ar gyfer 1,000 o wartheg yn Nhre'r Llai ger Y Trallwng.

Ond Llywodraeth Cymru fydd â'r gair olaf ar y cynllun wedi iddyn nhw benderfynu fis Ionawr diwetha' bod angen adolygu'r cais oherwydd pryderon am lygredd a'r effaith weledol.

Ym mis Tachwedd y llynedd, dywedodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Powys eu bod yn "dueddol o gymeradwyo'r cais" ar sail adroddiad am "faterion yn weddill".

Ers hynny mae'r awdurdod yn dweud bod eu cyfansoddiad wedi newid, bod yna lai o bwyllgorau, ac aelodaeth o'r pwyllgorau hynny wedi newid.

Bydd pwyllgor rheoli newydd yn ystyried y cais ddydd Mawrth.

'Anferth'

Mae adroddiad i swyddogion cyngor yn dweud fod cyngor cyfreithiol wedi awgrymu y dylid ailystyried y cais oherwydd y newidiadau.

Mae'r adroddiad ddydd Mawrth yn cynnwys materion fel gwastraff a mynediad i'r safle arfaethedig.

Mae 'na ystyriaeth hefyd i agweddau tirwedd a gweledol, ynghyd ag unrhyw effaith ar leoliadau cyfagos fel tre'r Trallwng neu Gastell Powis.

Yn ôl rhai sy'n gwrthwynebu'r cynllun, mae'n "anferth" ac yn anaddas, gan ei fod yn agos at gartrefi ac ysgol gynradd.

Mae Geoff Vine, cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Tre'r Llai, wedi ysgrifennu llythyr o wrthwynebiad at y cyngor.

"Ein prif bryder parthed y cais hwn yw fod ffermio llaeth dwys fel hyn yn rhywbeth newydd (dyma'r cais cynllunio cynta' yng Nghymru) ac o'r herwydd does dim llawer o reolau ynghlwm â'r math hwn o ffermio dwys," meddai.

"Rydym yn teimlo bod yn faterion iechyd sylweddol ynghlwm ag unrhyw weithgaredd ffermio dwys, ac y dylid cyflwyno rheolau llym fel sydd 'na ar gyfer ffermydd moch a dofednod."

'Siomedig'

Mae swyddogion yn argymell gwrthod y cynllun am ei fod yn mynd yn groes i bolisïau cyngor Powys.

Mae 'na hefyd bryderon am systemau draenio a mynediad i'r safle.

Beth bynnag ddaw ddydd Mawrth, Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar y cais.

Ar y pryd, dywedodd y ffermwyr sydd wedi cyflwyno'r cais, Fraser Jones, ei fod yn synnu ac yn siomedig fod y llywodraeth wedi penderfynu adolygu'r cais.

"Ond dwi'n obeithiol y bydd Llywodraeth Cymru yn sylweddoli nad oes 'na risg amgylcheddol na materion eraill fydd yn gallu rhwystro'r cynllun rhag mynd yn ei flaen.

"Dyna oedd teimlad y cynghorwyr ar ôl mynd i'r safle," meddai.

Yn 2010 honnodd Compassion in World Farming fod y cynlluniau yn ffurf ar ffermio ffatri.

Mae'r ffermwr wedi gwadu hyn ac wedi dweud y bydd iechyd a lles yr anifeiliaid yn cael eu monitro'n gyson.

Dywedodd y byddai'r gwartheg yn y parlwr am 250 niwrnod y flwyddyn a'i fod wedi treulio tair blynedd ar y cynllun.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol