Casey Breese wedi marw'n ddamweiniol

Cyhoeddwyd
Casey Breese
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Casey Breese yn 12 oed

Mae rheithgor cwest i farwolaeth bachgen ysgol, fu farw wedi i byst gôl pêl-droed ddisgyn arno, wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Fe benderfynon nhw fod y bachgen 12 oed wedi marw oherwydd offer annigonol ac anaddas.

Roedd Casey Breese yn chwarae gyda ffrindiau ar gaeau yng Nghaersws, Powys, ym mis Gorffennaf 2011 pan gafodd ei daro.

Roedd y cwest yn Y Trallwng wedi clywed fod y bachgen wedi neidio'n uchel er mwyn arbed ergyd cyn glanio ar y ddaear ond bod ei droed yn sownd yn y rhwyd.

18 stôn

Tarodd y pyst oedd yn pwyso 18 stôn ei gefn.

Dynion ambiwlans roddodd driniaeth iddo cyn i ambiwlans awyr ei gludo i Ysbyty Amwythig ond bu farw cyn cyrraedd.

Clywodd y cwest hefyd fod pyst "rhydd" yn ansefydlog os nad oeddynt yn cael eu clymu i'r ddaear.

Roedd y rheithgor wedi eu cyfarwyddo i ystyried un ai rheithfarn naratif neu farwolaeth ddamweiniol.

Mewn datganiad ar ôl y cwest dywedodd rhieni Casey eu bod yn gobeithio bod "gwersi wedi eu dysgu".