‘Mwy o gyswllt â byd natur'

  • Cyhoeddwyd
Plant yn RSPB Ynys HirFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddir canlyniadau’r ymchwil yng ngwanwyn 2013

Mae'r RSPB wedi datblygu dull newydd i fesur faint o gysylltiad sydd gan blant â byd natur.

Daw hyn o ganlyniad i'r pryder cynyddol ynglŷn â chenedlaethau o blant gydag ychydig o gyswllt neu ddim cyswllt o gwbl â byd natur a bywyd gwyllt.

Dyma un o'r bygythiadau mwyaf i fyd natur y DU, meddai RSPB Cymru.

Defnyddir y dull newydd hwn gyda phlant 8-12 oed ar hyd a lled Cymru a'r DU i greu'r data swyddogol gyntaf erioed ar gyswllt plant â byd natur.

Dywedodd Katie-jo Luxton, Prif Weithredwr RSPB Cymru; 'Mae hwn yn torri tir newydd.

"Bellach mae'n cael ei dderbyn yn eang bod gan blant heddiw lai o gyswllt â byd natur nag erioed o'r blaen, ond hyd yma ni chafwyd unrhyw gynnig gwyddonol cadarn i fesur a chadw golwg ar gysylltiad plant Cymru a'r DU â byd natur, sy'n golygu nad yw'r broblem wedi cael y sylw haeddiannol.

Annog diddordeb

"Heb y cyfle a'r anogaeth i fynd i'r awyr agored a chysylltu â byd natur, mae plant yn cael eu hamddifadu o fuddion lu yr oedd cenedlaethau blaenorol yn eu mwynhau, ac mae'n golygu bod perygl i ddyfodol ein bywyd gwyllt a'n hamgylchedd naturiol."

Wrth weithio gydag academyddion ym Mhrifysgol Essex, mae'r dull newydd yn ymchwilio i ymdeimlad plant tuag at greaduriaid, cyfrifoldeb dros fyd natur, eu mwynhad o brofiadau o fyd natur a'u synnwyr o 'fod yn un' â natur.

Yn adroddiad Pob Plentyn yn yr Awyr Agored Cymru a lansiwyd yn gynharach y flwyddyn hon, mae RSPB Cymru yn amlygu'r angen i Llywodraeth Cymru i roi'r hawl i bob plentyn gael mynediad i'r awyr agored.

Yn ôl y RSPB, os bydd y dirywiad yn y cyswllt yn parhau fe all y canlyniadau fod yn argyfyngus i fywyd gwyllt a phobl. Os na fydd plant yn gwerthfawrogi ac yn parchu byd natur maen nhw'n llai tebygol o sylweddoli mor bwysig yw gwarchod yr amgylchedd naturiol pan yn oedolion.

Ychwanegodd Katie-jo Luxton; "Mae diffyg cyswllt plant â byd natur yn broblem ddifrifol, ond nid yw'n un na allwn ei datrys.

"Pe bai'r Llywodraeth, rhieni, ysgolion, y RSPB, a phobl a chyrff eraill o'r un anian yn cydweithio gallwn sicrhau newidiadau gwirioneddol yn y berthynas rhwng pobl ifanc a byd natur, er budd y ddau."

Bydd canlyniadau'r gwaith ymchwil yn cael eu cyhoeddi'r gwanwyn nesaf a'u mesur eto ymhen dwy flynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol