Cefnogi'r milwyr a'r teuluoedd wrth lansio Apêl y Pabi 2012

Jade Jones Image copyright Reuters
Image caption Dywed Jade Jones ei bod yn falch o gefnogi'r apêl

Mae angen i'r Lleng Brydeinig drwy Brydain godi £42 miliwn yn ystod yr wythnosau nesaf ar gyfer eu gwaith gyda milwyr, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Yn Y Fflint brynhawn Mercher fe fydd y bencampwraig Olympaidd Jade Jones yn ymuno â mam milwr a laddwyd yn Afghanistan yn lansio Apêl y Pabi ar gyfer Cymru.

Gyda Jade yn Ysgol Uwchradd Y Fflint mae Catherine Griffiths, mam Jamie Shadrake a laddwyd fis Awst yn ardal Nahr-e Saraj yn nhalaith Helmand.

Dywedodd y fam fod y lleng yn "cynnig cymorth yn syth ac am oes i deuluoedd aelodau'r Lluoedd Arfog.

"Mae'r apêl yn ei gwneud hi'n bosib i'r lleng helpu teuluoedd gyda £1.7 miliwn yr wythnos o gymorth lles ac mae £90 miliwn y flwyddyn yn helpu 165,000 o geisiadau am help," meddai.

Yn falch

Dywedodd Jade, cyn-ddisgybl yn yr ysgol, ei bod hi'n falch i fod yn rhan o'r lansiad.

"Rydym yn gobeithio mai dyma'r apêl fwya' erioed," meddai.

"Gobeithio y bydd pobl y gogledd yn dangos eu cefnogaeth."

Credir bod tua 9 miliwn o bobl yn gymwys i dderbyn cymorth a bod rhyw 250,000 yng Nghymru.

Y rhai sy'n gymwys yw pob dyn neu ddynes sydd wedi gwasanaethu am saith niwrnod neu fwy a'u teuluoedd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.