Teyrnged i deulu fu farw wedi tân

  • Cyhoeddwyd
Lee-Anne Shiers, Charlie Timbrell, Skye Allen, Bailey AllenFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cymdogion wedi ceisio achub y teulu: Lee-Anna Shiers, 20, ei mab 15 mis Charlie Timbrell, nith Skye, dwy, a'i nai Bailey Allen, pedair

Mae teulu dynes a thri o blant, a laddwyd oherwydd tân mewn tŷ, wedi dweud bod y fam yn "gariadus a gofalgar" a'r plant yn "sêr".

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, ei mab 15 mis oed Charlie Timbrell, ei nai Bailey Allen, pedair, a'i nith ddyflwydd oed, Skye, oherwydd y tân ym Mhrestatyn nos Wener.

Yn ôl tad Bailey a Skye, roedd eu gwên "yn arfer goleuo ein byd ni".

Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhyddhau dynes 42 oed ar fechnïaeth a fydd 'na ddim camau pellach yn erbyn dyn 45 oed.

Dywedodd yr heddlu y bydden nhw'n parhau i weithio'n agos â'r Gwasanaeth Tân i ddarganfod beth yn union a ddigwyddodd.

Bu farw Ms Shiers yn y tân ynghyd â'i nai a'i nith. Bu farw ei mab yn Ysbyty Plant Alder Hey, Lerpwl, ddydd Sul.

Mae Liam Timbrell, 23 oed - partner Ms Shiers a thad Charlie - yn dal yn yr ysbyty.

'Plant anhygoel'

Dywedodd y teulu fod eu bywydau wedi cael eu troi ben i waered oherwydd y marwolaethau ond bod cefnogaeth y gymuned leol yn anhygoel.

Yn ôl Steve Allen a'i ddyweddi Jonty Lewis, roedd colli dau o'u pedwar plentyn, Bailey a Skye, yn ergyd ofnadwy.

"Nhw oedd ein byd ni. Roedd gan Bailey wên ddireidus ac roedd Skye yn brydferth," meddai.

"Roedden nhw'n blant anhygoel.

"Roedd eu gwên yn goleuo ein byd ni. Roedden nhw'n sêr go iawn - bob tro mor hapus, yn caru popeth am fywyd."

Wrth roi teyrnged i'w chwaer, Lee-Anna, dywedodd Mr Allen: "Roedd fy chwaer wrth ei bodd â'r plant. Roedd hi'n fodryb wych ac yn fam anhygoel i Charlie, ac rydym ni'n gwybod y byddai hi wedi gwneud unrhyw beth i achub y plant.

"Roedd Charlie yn hoff o fwyta ceirios a grawnwin. Roedd yn fachgen bach direidus, bychan ond llawn bywyd."

Mae'r ymchwiliad i achos y tân yn parhau.