Tân: Cwestau i bedair marwolaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cymdogion wedi ceisio achub y teulu: Lee-Anna Shiers, 20, ei mab 15 mis Charlie Timbrell, nith Skye, dwy, a'i nai Bailey Allen, pedair

Mae cwestau wedi cael eu hagor a'u gohirio i farwolaeth mam a thri o blant fu farw mewn tân ym Mhrestatyn nos Wener.

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, ei mab 15 mis oed Charlie Timbrell, ei nai Bailey Allen, pedair, a'i nith ddyflwydd oed, Skye.

Cofnododd y crwner John Gittins yn Wrecsam mai llosgiadau ac anadlu mwg oedd achos y marwolaethau.

Cynhaliodd patholegydd ar ran y Swyddfa Gartref archwiliadau post mortem yn Ysbyty Brenhinol Lerpwl.

Yn y cyfamser, mae teulu'r pedwar wedi rhoi teyrngedau iddynt.

'Goleuo ein byd'

Disgrifwyd Ms Shiers fel mam "gariadus a gofalgar" a'r plant yn "sêr".

Yn ôl tad Bailey a Skye, roedd eu gwên "yn arfer goleuo ein byd ni".

Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhyddhau dynes 42 oed ar fechnïaeth a fydd 'na ddim camau pellach yn erbyn dyn 45 oed.

Dywedodd yr heddlu y bydden nhw'n parhau i weithio'n agos â'r Gwasanaeth Tân i ddarganfod beth yn union a ddigwyddodd.

Bu farw Ms Shiers yn y tân ynghyd â'i nai a'i nith. Bu farw ei mab, Charlie, yn Ysbyty Plant Alder Hey, Lerpwl, ddydd Sul.

Mae Liam Timbrell, 23 oed - partner Ms Shiers a thad Charlie - yn dal yn yr ysbyty.

Dywedodd y teulu fod eu bywydau wedi cael eu troi ben i waered oherwydd y marwolaethau ond bod cefnogaeth y gymuned leol yn anhygoel.

Yn ôl Steve Allen a'i ddyweddi Jonty Lewis, roedd colli dau o'u pedwar plentyn, Bailey a Skye, yn ergyd ofnadwy.

'Plant anhygoel'

"Nhw oedd ein byd ni. Roedd gan Bailey wên ddireidus ac roedd Skye yn brydferth," meddai.

"Roedden nhw'n blant anhygoel.

"Roedd eu gwên yn goleuo ein byd ni. Roedden nhw'n sêr go iawn - bob tro mor hapus, yn caru popeth am fywyd."

Wrth roi teyrnged i'w chwaer, Lee-Anna, dywedodd Mr Allen: "Roedd fy chwaer wrth ei bodd â'r plant. Roedd hi'n fodryb wych ac yn fam anhygoel i Charlie, ac rydym ni'n gwybod y byddai hi wedi gwneud unrhyw beth i achub y plant.

"Roedd Charlie yn hoff o fwyta ceirios a grawnwin. Roedd yn fachgen bach direidus, bychan ond llawn bywyd."

Mae'r ymchwiliad i achos y tân yn parhau.

Straeon perthnasol