Ysgol Cwmcarn yn symud am weddill y flwyddyn i hen safle Coleg Gwent

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Uwchradd Cwmcarn
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 900 o ddisgyblion yn symud i hen gampws Coleg Gwent yng Nglyn Ebwy ar ôl hanner tymor

Mae Cyngor Caerffili wedi cyhoeddi y bydd disgyblion Ysgol Uwchradd Cwmcarn yn symud am weddill y flwyddyn academaidd i hen safle Coleg Gwent ar gost o £1.5 miliwn.

Bu'n rhaid cau Ysgol Uwchradd Cwmcarn ar Hydref 12 oherwydd asbestos.

Aeth y Chweched Dosbarth yn ôl i'r ysgol, i floc newydd, ddydd Gwener ac mae'r cyngor wedi trefnu bod disgyblion Blwyddyn 11 yno hefyd.

Mewn cyfarfod ym mhencadlys y cyngor yn Ystrad Mynach brynhawn Mawrth cafodd y camau nesaf eu trafod.

Cydweithio

O Dachwedd 5 ymlaen bydd gwersi holl ddisgyblion yr ysgol ar hen gampws Coleg Gwent yng Nglyn Ebwy.

Dywedodd y Cynghorydd Rhiannon Passmore, deilydd addysg y bwrdd, eu bod wedi cydweithio gyda'r ysgol a'r corff llywodraethwyr i sicrhau bod modd i'r 900 o ddisgyblion a'r athrawon ddychwelyd cyn gynted â phosib.

"Mae'r cyngor llawn wedi cytuno ar y ffordd ymlaen ac wedi cymeradwyo £1.5 miliwn ar gyfer symud o Gwmcarn i Lyn Ebwy.

"Mae hyn yn dangos yn glir ein hymroddiad i ddatrys y broblem a lleihau anghyfleustra i'r ysgol.

"Ateb tymor byr yw hwn ar gyfer gweddill y flwyddyn academaidd.

"Fe fyddwn ni nawr yn edrych ar ateb tymor hir."

Opsiynau

Yn y cyfarfod roedd yr oriel gyhoeddus yn llawn o rieni a disgyblion, yn ôl Gohebydd Addysg BBC Cymru Gwenfair Griffith.

"Fe gaeodd safle Glyn Ebwy Coleg Gwent dri mis yn ôl.

"Clywodd y cyngor mai'r amser teithio fyddai 40 munud bob ffordd.

"Tra bod y gost yn uwch na'r hyn y byddai'r llywodraeth yn ei hargymell, roedd rhieni'n credu taw hwn oedd yr opsiwn gorau."

Roedd pedwar opsiwn o flaen cynghorwyr:

  1. Cynnig dosbarthiadau i ddisgyblion Blwyddyn 7-10 ar safle Ysgol Cwmcarn ac addysgu Blwyddyn 11-13 rywle arall;
  2. Symud y disgyblion i safleoedd ysgolion eraill o fewn Sir Caerffili;
  3. Cadw disgyblion Blwyddyn 11-13 ar safle Cwmcarn a symud y disgyblion ieuengaf i ysgolion eraill;
  4. Symud i hen gampws Coleg Gwent yng Nglyn Ebwy.

Y pedwerydd opsiwn oedd yn cael ei ffafrio gan gorff llywodraethu'r ysgol.

Ystyried chwalu

Yn y cyfamser, mae'r cyngor wedi derbyn cyngor arbenigwyr, ystyried chwalu'r adeilad oherwydd cost rheoli problem asbestos.

Mae disgwyl i'r cyngor gynnal cyfres o gyfarfodydd gyda rhieni'r wythnos hon.

Mae'r cyngor hefyd yn darparu gwybodaeth am faterion iechyd.

Oherwydd yr hyn ddigwyddodd yn yr ysgol roedd y Gweinidog Addysg wedi galw ar bob awdurdod i baratoi adroddiad erbyn yr wythnos hon am lefel asbestos mewn ysgolion.

Dywedodd fod dyletswydd gyfreithiol ar ysgolion i gynnal arolygon blynyddol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol