S4C yn dathlu'r 30 oed ar y sgrîn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Mae S4C yn 30 oed ar Dachwedd 1

Gydag S4C yn dathlu ei phenblwydd yn 30 oed eleni mae gan y sianel arlwy arbennig i nodi'r achlysur.

Bydd wythnos arbennig o raglenni

Tan yr wythnos ddiwethaf mae'r cyhoedd wedi cael cyfle i bleidleisio ar eu dewis nhw o 30 o hoff raglenni'r sianel mewn pum categori, plant, comedi, adloniant/cerddoriaeth, chwaraeon/digwyddiadau a drama.

Bydd y pum rhaglen yn cael eu darlledu bob nos yn ystod wythnos y pen-blwydd, rhwng Hydref 29 a Thachwedd 2.

Plant '82

Mae Plant y Sianel yn ôl ar y sgrin wrth i S4C ail-ymweld â chenhedlaeth o Gymry a aned yr un flwyddyn a'r Sianel, 1982.

Yng nghwmni'r ddarlledwraig Beti George cawn wybod beth ydi hanes y plant erbyn hyn, yn oedolion, rhai wedi priodi, rhai yn magu teulu, rhai wedi gwireddu breuddwydion ac eraill wedi wynebu trasiedïau ysgytwol.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Mae Beti George yn mynd ar drywydd y plant anwyd yn 1982

Yn y rhaglen S4C30 bydd cyfle i ail-fyw rhai o uchafbwyntiau'r Sianel dros y tri degawd diwethaf.

Un o wynebau gwreiddiol y Sianel, Siân Thomas, fydd yn chwythu'r llwch oddi ar raglenni'r archif.

"Dyw e bendant ddim yn teimlo fel 30 o flynyddoedd," meddai Siân.

"Mae'n anodd credu a dweud y gwir, mae'n teimlo fel ddoe.

"Wrth wneud y rhaglen yma ac edrych yn ôl dwi wedi sylweddoli gymaint dwi wedi bod yn rhan ohono a pha mor freintiedig oeddwn i i gael bod yn rhan o'r noson gyntaf un.

"'Da ni'n genedl fechan ac mae'r Sianel yn un y dylen ni ymfalchïo ynddi. Mae wedi bod yn ddeg mlynedd ar hugain ffantastig."

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Siân Thomas oedd un o wynebau cynnar y sianel

Cyfraniad Gwynfor

A bydd un o raglenni arbennig yr wythnos yn mynd â ni yn ôl i gyfnod cyn i'r sianel fodoli i gyfnod oedd yn gwbl allweddol i'w sefydlu.

Mae Gwynfor, drama ddogfen newydd a ysgrifennwyd gan y llenor T. James Jones yn seiliedig ar flwyddyn dyngedfennol yn hanes Gwynfor Evans.

Yn ôl cynhyrchydd Gwynfor, Lona Llewelyn Davies, gallwn ddisgwyl portread "cynnes a sensitif o ddyn dewr a wnaeth benderfyniad ysgytwol".

Yn ystod yr wythnos hefyd bydd rhaglen arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol o Rosllannerchrugog, a bydd Sam ar y Sgrin a'r Byd ar Bedwar hefyd yn paratoi eitemau arbennig.

Yn ôl Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr cynnwys S4C, "Mae'r gynulleidfa wedi bod yn ganolog i holl weithgareddau'r Sianel dros y 30 mlynedd diwethaf felly fel rhan o'r dathliadau rydym yn trosglwyddo oriau o'n hamserlen i'r gynulleidfa gyda'r gystadleuaeth archif.

"Gyda'r ddrama ddogfen bwysig, digon o gomedi a rhaglenni dogfen arbennig fe fydd rhywbeth i bawb fwynhau wrth i ni ddathlu pen-blwydd y Sianel. Cofiwch nad edrych yn ôl yn unig fyddwn ni; mae llu o raglenni a chyfresi newydd ar y gweill hefyd."

Bydd y cyfan yn dechrau nos Sadwrn wrth i ffilm Hedd Wyn gael ei hail-ddarlledu.

Dyma'r ffilm gyntaf Cymraeg i gael enwebiad am Oscar.

  • Bydd rhaglen arbennig o Stiwdio am hanes S4C ar BBC Radio Cymru ddydd Iau am 2pm.